Blåhake |8 februari 2011
(Luscinia svecica)

Status i Skåne
Passerar under sträcket i varierande antal, fåtaligare på våren (ofta 5-10 ex) än på hösten (ofta 20-30 ex).

Bestämning
Blåhaken är en art som är relativt lätt att ålders- och könsbestämma i fält om den ses väl, och för att få en mer detaljerad bild av artens uppträdande uppmanar Rrk rapportörer att försöka lägga märke till karaktärerna som nämns nedan.


Typiska höstfåglar, Sverige augusti-september. Från vänster en 2k+ hane, en 1k-hane, en 2k+ hona och en 1k-hona. Som synes kan 1k-hanar och 2k+ honor ha snarlik bröstteckning, och en korrekt åldersbestämning med ledning av de större vingtäckarnas utseende är nödvändig för att separera dem. Men vissa 2k+ honor kan ha mycket begränsat eller inget blått på bröstet under hösten, och liknar då 1k-honor. Foto: Alexander Hellquist ©NHM, Tring, England 2006.


Typiska höstfåglar, Sverige augusti-september. Längst upp en 2k+ hane, därefter en 2k+ hona, en 1k hane och en 1k hona. Notera de distinkta rostfärgade topparna på de juvenila större vingtäckarna hos 1k-fåglarna. De äldre fåglarnas större vingtäckare har istället jämnbreda ljusa bräm (som visserligen kan ha en svag rostton, vilket syns hos hanen på bilden). Foto: Alexander Hellquist ©NHM, Tring, England 2006.


Typiska vårfåglar, Sverige maj-juli. Från vänster en 3k+ hane, en 2k hane, en 3k+ hona och en 2k hona. Notera att 2k-hanen har en mindre färgstark bröstteckning än den äldre hanen. Detta är ofta men inte alltid fallet. 3k+ honor varierar ganska mycket när det gäller bröstteckningen, och kan se ut både som 2k-honor och i sällsynta fall närma sig 2k-hanar (för kommentarer kring hanlika honor, se Mangersnes R & Showler D (2002), Red-spotted Bluethroat females resembling males, Birding World 15(4): 16-169). Foto: Alexander Hellquist ©NHM, Tring, England 2006.


Typiska vårfåglar, Sverige maj-juli. Överst en 3k+ hane, sedan en 3k+ hona, en 2k hane och en 2k hona. Fortfarande på våren går det oftast att se de ljusa topparna på de juvenila större vingtäckarna hos 2k-fåglar, även om de ofta har slitits ner delvis och blekts. Foto: Alexander Hellquist ©NHM, Tring, England 2006.


Den här sjungande fågelns lite bleka strupteckning indikerar att det rör sig om en 2k-hane...


...och misstankarna bekräftas av de små gulaktiga ljusa topparna på de yttre större vingtäckarna. Helikopterplattan, Malmö hamn, 12 maj 2006. Foto (båda bilderna): ©Jesper Segergren


3k+ hane blåhake, Mittåkläppen, Härjedalen, juni 2006. Jämför de större vingtäckarnas utseende och strupfläckens färger med motsvarande hos fågeln ovan. Foto: ©Jesper Segergren


3k+ hona, Hylkan, maj 2006. Fåglar med sådan här strupteckning bör kunna bestämmas till 3k+ honor även om inte teckningen på de större vingtäckarna ses. Om 2k hanar eller 2k honor kan ha en liknande strupteckning på våren är det mycket ovanligt. Foto: ©Jörgen Bernsmo