SkOF PROGRAM

 

 

SkOF-kvällar »

Tag plats »

Vinterfågelsafari »

SkOFs kvällsexkursioner »

Lokalklubbarna »

 

SkOF-Res »

Har du frågor eller idéer om SkOF:s programverksamhet?
Kontakta Eva Engberg (046-127172)
eller någon annan i programkommittén.


SkOF-kvällarna

Välkommen till SkOFs måndagskvällar på Ekologihuset, Sölvegatan 37 i Lund!
Föredragen börjar kl. 19.00 och sista insläpp sker ca kl. 19.15. Därefter går det inte att komma in eftersom ytterdörren är låst.

Parkering sker enklast på P-platsen vid Sölvegatan 22 F (strax öster om Ekologihuset). Infart från öster via Ole Römers väg. Denna parkering är avgiftsbelagd dygnet runt precis som parkeringen vid Naturvetarvägen.
 

Här är vinterns program:

28 januari
Ulf Ottoson: Fågelekologi och naturvård I Nigeria: Nigerianska Fågelatlasen och andra fågelprojekt och varför det är viktigt!

Det nigerianska fågelatlasprojektet drivs av A.P. Leventis Ornithological Research Institute (APLORI). Genom att engagera medborgarforskare syftar projektet till att bidra till att förbättra kunskapen om fåglar lokalt, regionalt och nationellt samt att öka miljömedvetenheten. I Nigeria, och Afrika generellt, förändras miljön snabbt på grund av befolkningstillväxt och förändrat klimat. Förändringar som har stor betydelse också för våra flyttfåglar. Studier av fåglars ekologi är därför mycket viktiga för att förstå de förändringar vi ser och om möjligt lindra dess effekter. Ulf har under 20 år undervisat och forskat i Nigeria, oftast med fåglar i fokus!

4 februari
Sissel Sjöberg: Småfåglarnas resa till Afrika – så beter de sig under flytten

Miljontals småfåglar lämnar varje höst sina häcklokaler i norra Europa för att övervintra längre söderut. Under det sista årtiondet har vi lärt oss otroligt mycket om var olika arter övervintrar och nu börjar vi även få en insikt i hur fåglarna beter sig under sin flytt. Hur lång tid tar det för dem att flyga till Afrika? Hur länge stannar de på olika platser och vilar? Hur högt flyger de egentligen? De törnskator som häckar här i Skandinavien flyger varje år till södra Afrika för att övervintra, vilket innebär en flytt på omkring 20 000 km varje år. Sissel, som är beteendeekolog och postdoktor vid Zoologiska museet i Köpenhamn, kommer att fokusera på törnskatans flytt för att i mer detalj berätta hur småfåglar faktiskt beter sig under sin flytt och hur forskarna jobbar för att studera detta.

11 februari
Claes Siöstedt: ”Vart tog du vägen, drottning Kerstis kråka?”

Vad har blåkråkan, mellanspetten och svarta storken gemensamt? Inte mer än att de här fascinerande fåglarna har försvunnit som häckfåglar i Sverige. Tre av hittills nio arter som lämnat vårt land sedan mitten av 1800-talet. I sin nya bok "Vart tog du vägen, drottning Kerstis kråka? funderar Claes Siöstedt över de senaste tvåhundra årens landskapsomvandling och om fågellivets dynamik.

18 februari
Karolina Nilsson: På vingar genom konsthistorien

Konsthistorien är full av fascinerande fåglar. Karolina Nilsson, från konsthallen på Falsterbo Strandbad, presenterar ett personligt urval av fåglar med varierade syften, från religiös symbolik till politisk utopi. Karolina har under 2018 skrivit en serie inlägg i detta ämne på sin blogg "Livetochkonsten.se". Vi stiftar bekantskap med bl. a. en egyptisk falkgud, en precolombiansk kolibri i jätteformat och konsthistoriens mest kända steglits. Om flygturen avlöper väl, landar vi mitt i samtiden.

25 februari
Hans Kongbäck: Vänerhavet

Hans Kongbäck - fotograf, biolog och författare - tar oss med på en resa på Vänern i ord och bild. Han kommer att berätta om Vänerns fågelfauna men även belysa andra delar av vår största insjö.

4 mars
Peder Winding: Trutar - allt annat än tråkigt!

P10, andragenerationsfjädrar, gonysvinkel, 1K, större täckare, cach - många är uttrycken och termerna som används när trutar kommer på tal. Inte sällan kan det därför kännas oöverkomligt att ta sig an trutarna - men genom en grundlig och tillgänglig föreläsning med Peder Winding kan förhoppningsvis frågetecken rätas ut och en lust att titta lite extra på trutarna väckas. Med grund i gråtrutens generella byggnad och ruggningsmönster ges en ingång som öppnar upp för att leta efter andra ovanligare trutar.

11 mars
Årsmöte kl. 18:00 i Blå Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

I pausen mellan mötet och föredraget bjuder föreningen på fika.
Kl. 19:30
Dick Persson: Libyens okända och unika djurliv – en världssensation

Libyen är mest känt för att bestå av olja, sand och åter sand. Landets djurliv har vi mer sällan sett på bild eller film eftersom Libyen under en lång tid var helt stängt för utomstående. Dick var den förste naturfotograf som kunde fotografera i landet på sin fritid under ett femårigt arbete där på 1980-talet. Han studerade djurens beteende framför allt i öknen, bland annat skorpionen, ”öknens symbol”. Han hittade där 1987 en helt ny insekt, en rovskinnsbagge. ”Mästaren bland naturfotografer”, ”den galne svensken” är flera epitet han fått. Hans bilder finns i dag på 13 internationella muséer och han har belönats med flera utmärkelser. I kvällens föredrag visar Dick bilder och berättar om sin tid i landet.

 


Vinterfågelsafari 2019

Lördag 19 januari 2019

Ett år går fort och 19 januari är det åter dags för SkOF:s traditionsenliga vinterfågelsafari. Gamla som nya lag är varmt välkomna att delta i denna opretentiösa tävling, där man efter att ha varit ute och letat fågel en hel vinterdag samlas på kvällen.

Så här går det till: Försök hitta så många fågelarter som möjligt fram till kl. 18:00 då vi samlas på Ekologihuset i Lund (Sölvegatan 37) för att äta en bit mat, umgås och sammanställa resultatet. Start tidigast kl. 00:00.
De lag som så önskar kan välja att skåda enbart i en valfri kommun i Skåne. I kommunindexklassen relateras artsiffrorna till kommunspecifika index (= 100 %) som utgörs av det antal arter som noterats i respektive kommun i Artportalen i januari månad under en 10-årsperiod.
Det går även bra att förlägga skådandet till de kommuner som ingår i KOF:s rapportområde i nordvästra Skåne (Bjuvs, Båstads, Helsingborgs, Höganäs, Åstorps och Ängelholms kommuner). I kommuntotalklassen är det absolut antal arter som gäller. I denna klass är det dock bara rena kommungränser som räknas, lag som rör sig i hela nordvästra Skåne deltar inte. Som vanligt finns en klass för högsta totalsumma oavsett område.

Följande gäller: En bil och minst två (helst tre eller fler) personer per lag. Medlemskap i SkOF är inte längre ett krav, men det är naturligtvis önskvärt. Tanken är främst att underlätta för hugade icke-skånska deltagare att vara med. För att en art ska räknas måste alla i laget ha observerat (sett eller hört) den, dock inte nödvändigtvis samma individ. Endast observationer som gjorts då laget befinner sig inom kommun- respektive länsgränsen får räknas. Laget måste ovillkorligen följa SOF:s regler för skådaretik samt följa gällande trafikbestämmelser. Utförliga regler erhålls efter anmälan.

Totalpris: Flest observerade arter under dagen.

Kommunindexpris: Högst procentuell andel av kommunindex under dagen.

Kommuntotalpris: Flest observerade arter i en viss kommun under dagen.

OBS: Varje lag kan bara redovisa en artlista. Väljer man att ta med observationer från flera kommuner (utom i NV-Skåne) deltar man bara i totalklassen.

Anmälan: E-posta Staffan Nilsson (staffan.u.nilsson@gmail.com) eller ring (0738-433494) och meddela vilka som deltar, namn på laget samt gärna var ni avser att skåda (ej bindande). Deltagande är numera kostnadsfritt, då det är upp till var och en att ordna sin egen mat på kvällen.

Missa inte detta tillfälle att komma ut och skåda fågel på ett lite annorlunda vis!
Väl mött!


Tag Plats 2018!

Skånsk stationär artsamlartävling

År 2018 inföll Tag plats lördag 19 maj.


SkOFs kvällsexkursioner

Vi hoppas återkomma till våren med nya kvällsexkursioner!


Program från lokalklubbarna.

Alla (SkOF-medlemmar såväl som andra) är välkomna på de olika lokalklubbarnas programpunkter!
Samlingsplatser samt mer information finns på respektive lokalklubbs hemsida, länk finns under tabellen. Om ej annat anges är det ordinarie samlingsplats som gäller.

 

Mars 2019

Dag Arrangemang Klubb
3 Fåglarna längs Linnérundan. Samling kl. 09:00 på p-platsen naturum Vattenriket, Kristianstad NöSKF
10 Sövdesjön kl. 09:00 MO
10 Örnar och gäss. Samling kl. 08:00. LFK
10 Örnspaning i Fyledalen. Samling kl. 07:30 ICA Kvantum i Hörby. Gjuse
12 Träff med Fågelgruppen i föreningslokalen ”Spindeln” kl. 18:30. GBF
13 Fåglarna längsLinnérundan. Samling kl. 09:00 på p-platsen naturum Vattenriket, Kristianstad NöSKF
13 Ugglekväll på Svedberga. Samling kl. 20:00 Svedberga gård. KOF
15 Transkådningen i Pulken startar. Fågelklubben guidar på plats dagligen från. kl. 15:00 t.o.m 22 april NöSKF
17 Första vårtecknen med Jan Linder. Samling kl. 08:00 p-platsen naturum Vattenriket, Kristianstad. NöSKF
20 Vårdagsjämningens fåglar längs Linnérundan. Samling kl. 09:00 på p-platsen naturum Vattenriket, Kristianstad NöSKF
23 Kåseberga. Sjöfågelsträck. Samling Biblioteket i Ystad kl. 08:00) Co
23 Ejdersträck i Kåseberga. Samling kl. 07:00 ICA Kvantum i Hörby. Gjuse
23 Vi sträcker söderut med L-G Nilsson. Samling kl. 06:00 p-platsen naturum Vattenriket, Kristianstad. NöSKF
27 Fåglarna längs Linnérundan. Samling kl. 09:00 på p-platsen naturum Vattenriket, Kristianstad NöSKF
30 Nordvästskåne. Samling kl. 07:00. Gladorna

 

April 2019

Dag Arrangemang Klubb
1 Måndagsexk. Ängelholm. Samling kl. 18:00 ICA Maxi. KOF
2 Malmös närhet kl. 18:00. MO
3 Fåglarna längs Linnérundan. Samling kl. 08:00 p-platsen naturum Vattenriket, Kristianstad. NöSKF
6 Tidiga fågelvårtecken med Hans Cronert. Samling kl. 07:30 p-platsen naturum Vattenriket, Kristianstad. NöSKF
7 Falsterbohalvön kl. 09:00. MO
7 Falsterbo. Samling kl. 07:00 rastplatsen i Gårdstånga. Gjuse
7 Kåseberga. Samling kl. 06:00. LFK
7 Fåglarna längs Linnèrundan. Samling kl. 08:00 p-platsen naturum Vattenriket, Kristianstad. NöSKF
8 Måndagsexk. Helsingborg. Samling kl.18:00 Olympiaskolan. KOF
10 Fåglarna längs Linnérundan. Samling kl. 08:00 p-platsen naturum Vattenriket, Kristianstad. NöSKF
13 Vattenriket och tranor. Samling kl. 07:00. Gladorna
14 Fåglarna längs Linnérundan. Samling kl. 08:00 p-platsen naturum Vattenriket, Kristianstad. NöSKF
15 Måndagsexk. Höganäs. Samling kl. 18:00 City Gross. KOF
19 Långfredagsfåglar längs Linnérundan. Samling p-platsen kl. 08:00 naturum Vattenriket, Kristianstad. NöSKF
20 Abullahagen i Eslöv. Samling där kl. 07:00. Gjuse
21 Påskdagsfåglar på Näsby Fält. Samling kl. 07:00 p-platsen söder Näsby Gård, Kristianstad. NöSKF
22 Måndagsexk. Ängelholm. Samling kl. 18:00 ICA Maxi. KOF
22 Första vårfåglarna på Håslövs ängar. Samling kl. 08:00 på p-platsen Håslövs Ängar. NöSKF
24 Fåglarna längs Linnérundan. Samling kl. 08:00 p-platsen naturum Vattenriket, Kristianstad. NöSKF
27 Oxhagen. Samling Biblioteket i Ystad kl. 08:00. Co
27 Fåglarna längs Linnérundan nr 300!!. Samling kl. 08:00 p-platsen naturum Vattenriket, Kristianstad. NöSKF
28 Vombsänkan. Samling kl. 07:00. LFK
28 Klarningen. Samling kl. 09,00 parkeringen vid Vattentornet i Ängelholm. KOF
28 Orrarna på Taglamyren. Samling kl. 03:00 p-platsen naturum Vattenriket Kristianstad NöSKF
29 Måndagsexk. Helsingborg. Samling kl. 18:00 Olympiaskolan. KOF

 

Lokalklubbarna

Klicka på resp. symbol (t.v.) för att komma till klubbarnas hemsidor.
Klicka på kontaktpersonens namn för att skicka e-post.
 

COCCOTHRAUSTES (Co) (Fåglar i sydost)

Kontaktperson: Bengt Celander 0709-299588
Samlingsplats: varierar beroende på exkursion.

GÖINGEBYGDENS BIOLOGISKA FÖRENING (GBF)

Kontaktperson: Håkan Winqvist 0725-794866
Samlingsplats: Linnéskolans parkering, N Kringelvägen, Hässleholm.

 

KULLABYGDENS ORNITOLOGISKA FÖRENING (KOF)

Kontaktperson: Mats Peterz 0706-473121
Samlingsplats: ICA Maxi (fd Brännborns), Ängelholm.

LUNDABYGDENS FÅGELKLUBB (LFK)

Kontaktperson: Lars G R Nilsson 046-120180
Samlingsplats: P-platsen vid KFS, Sölvegatan 22 F, Lund (mitt emot Ekologihuset).

MALMÖORNITOLOGERNA (MO)

Kontaktperson: Sven-Erik Svensson 0706-656432
Samlingsplats: P-platsen vid Själlandstorg (korsningen Roskilde-/Margaretavägen).

NORDÖSTRA SKÅNES FÅGELKLUBB (NÖSFK)

Kontaktperson: Evert Valfridsson 044-323045
Samlingsplats: Parkeringen vid Naturum, Vattenriket, Kristianstad.

RINGSJÖBYGDENS FÅGELSKÅDARE (GJUSE)

Kontaktperson: Lars-Olof Nilsson 0723-937414
Samlingsplats: ICA i Hörby.

RAPPHÖNAN SKÅNE (GLADORNA)

Exkursioner för tjejer, oavsett ålder och förkunskaper.
Kontaktpersoner: Monica Pedersen 0735-506147 och Eva Engberg 0708-256650
Samlingsplats: Västra Stationstorget Lund (baksidan av tågstationen).

SÖDERSLÄTTS FÅGELKLUBB (SFK)

Kontaktperson: Lars Sundlöf 0733-282838
Samlingsplatser varierar, meddelas på hemsidan.