[ Nästa | Tidigare | Uppåt ]

Re: Fågelrapportering

Fran: Stefan Cherrug
Epost: cherrug@telia.com
Date: 2000-12-07
Time: 07:33

Meddelande

Vi har inga tankar på att avveckla svararverksamheten. Efter 3 år med i stort sett daglig manuell uppdatering har emellertid jag fått nog och inte heller lyckats rekrytera någon intresserad ersättare. Svalan är ett sådant suveränt rapportsystem med en sådan mängd fördelar att jag tror detta kommer att bli en bra ersättare. Johan Nilsson, Naturvårdsverket, jobbar också med möjligheten att kunna lägga ut vägbeskrivningar. Jag har inte ännu diskuterat möjligheten att i efterhand lägga ut obsarna från svararen på Svalan. Vad som talar emot detta är främst att det starkt skulle öka David Erterius redan stora arbetsbelastning samtidigt som det skulle motverka att skådare började använda sig av Svalan.

Finns det någon som är intresserad av att ta över SkOF:s obssida och göra dagliga uppdateringar utifrån SkOF-svararen, så kan det ju finnas möjlighet för sidan att stanna kvar ytterligare en tid.

Ytterligare idéer och synpunkter tas tacksamt emot - gärna här på SkOF-snack.