Din reseledare: Tommy Holmgren.

Tommy Holmgren är uppvuxen i Kävlinge men sedan han deltog en vadarkurs i Falsterbo 1986 har fågelskådningen koncentrerats till Falsterbohalvön och Sydvästskåne. Fågelintresset började i Fältbiologerna vid 12 års ålder. Tommy satt med i Skånes regionala rapportkommitté 2000-2010. Han har även jobbat för Falsterbo Fågelstation, i huvudsak med häckfågelinventeringar och rastfågelräkningar. Sedan många år jobbar han som fritidspedagog, elevcoach och idrottslärare på Tångvallaskolan i Falsterbo. Han är också en berest person, mest i Europa men även ett par resor till Afrika, Mellanöstern och USA.

Tommy är glad och skämtsam med stort tålamod och uthållighet. Han gillar människor och är mån om att skapa god stämning i en grupp.