SkOF-res - administration

Här administrerar du resorna:
Lägg till eller ta bort resor.
Skapa, visa och ändra i deltagarlistor.
Skriv ut fakturor.

 

Lägg till ny resa
Administrera resa
Lägg till ny deltagare
Visa deltagare och betalningsstatus
Administrera deltagarlista
Skriv ut faktura
Publicera rapport från genomförd resa.