Varfågel (ssp. homeyeri) |8 februari 2011
(Lanius excubitor homeyeri)

Status i Skåne
Här presenteras Sveriges andra och Skånes första och hittills enda fynd denna sydostliga varfågelras, som närmast häckar vid Svarta havet. Den 1 december 1994 hittade Mattias Olsson en död varfågel intill ett lågt stenröse i Svenstorps-Bolshus naturreservat. Redan den 19 november hade han noterat en levande fågel på platsen, troligen samma individ. Eftersom fjäderdräkten var i gott skick lät han stoppa upp fågeln. När Hans Larsson flera år senare var på besök uppkom misstankar om att det kunde röra sig om en homeyeri, och efter korrespondens med Lars Svensson har den nu slutgiltigt kunnat bestämmas. I Sverige föreligger ytterliggare fem fynd: den första fågeln ringmärktes på Landsort i september 1993, två 1k-fåglar och en adult har ringmärkts i Västerbotten i september-oktober och en 2k-fågel sågs på Öland i april. Antagligen är rasen förbisedd i landet. Den skånska fågeln är ännu inte godkänd av Raritetskommittén.

Bestämning
Det är fortfarande inte så länge sedan som varfågelkomplexet började undersökas och ännu är mycket oklart vad gäller formernas taxonomi och utseende. Översikter som behandlar fältbestämning är Tenovou J & Varrela J (1998), Identification of the Great Grey Shrike complex in Europe, Alula 4(1): 2-11, Svensson L (1998), Hur många kryss kan mjölkas ur varfågeln?, Roadrunner 6(1): 14-22, Tofte C C (2001), Store Tornskader, Fugle i Felten 7(1):25-27 och Conzemius T (2001), Die Superspezies Raubwurger lanius [excubitor] in der Westpalaarktis, Limicola 15: 185-227.

Homeyeri anses allmänt tillhöra den nordliga rasgruppen (eller arten), dit också den svenska rasen excubitor räknas. Formerna möts i de norra och västra delarna och homeyeris utbredningsområde där de gradvis övergår i varandra. På grund av den klinala variationen kan endast typiska exemplar av homeyeri säkert bestämmas utanför sitt utbredningsområde. Svenstorpsfågeln är en sådan individ vars karaktärer faller utanför excubitors variation. Bildtexterna nedan är baserade på Lars Svenssons kommentarer.


Varfågel av rasen homeyeri, hittad död i Svenstorp 1 december 1994. I stort lik en svensk varfågel, men det vita ögonbrynsstrecket är brett och markerat också framför ögat, och pannan är ljusare gråvit. Att den vita handbasfläcken är mycket stor är ytterligare ett indicium för homeyeri. Foto: ©Hans Larsson


Samma fågel som ovan. De viktigaste karaktärerna för homeyeri hittar man på vingen. Notera att också armpennorna har stora vita baser, som bildar en förlängning av den vita handbasfläcken upp mot tertialerna. I flykten bildar det vita ett tydligt vingband långt in på armen, vilket utesluter excubitor. De inre armpennorna har vidare vita ytterkanter vilket bildar ett vitt stråk längs med vingen (synligt precis under tertialerna på bilden). Foto: ©Hans Larsson


Samma fågel som ovan. På den här bilden syns ytterligare några indicier för att fågeln är en homeyeri. De yttre stjärtpennorna är rent vita utan svart bas (vilket excubitor och den sydliga ökenvarfågeln oftast har), och övergumpen är rent vit. Foto: ©Hans Larsson


Varfågel av rasen excubitor, Börringesjön 8 april 2006. Jämfört med homeyerin, notera avsaknad av breda vita armpennebaser, ganska begränsad vit handbasfläck, gråaktig övergump, till synes svarta baser på de yttre stjärtpennorna, grå panna och obefintligt vitt ögonbrynsstreck framför ögat. Foto: ©Tommy Holmgren

I oktober 2002 sågs en möjlig homeyeri vid Kämpingedungen. Den föll dock inte helt utanför excubitors variation och kunde därför inte bestämmas säkert. Bilder finns på unge.com.