Trutskolan - Adult medelhavstrut i februari |8 februari 2011


Adult medelhavstrut. Avsaknad av streckteckning i huvudet visar att den här fågeln är i sommardräkt vilket är normalt för arten vid den här tiden på året. Att bestämma adulta medelhavstrutar i sommardräkt kräver stor försiktighet! Den dräktkaraktär som är mest hållbar är vingspetsens teckning. Adult medelhavstrut uppvisar mer svart och mindre vitt på vingspetsarna än gråtrut. Lägg på den här fågeln märke till små vita handpennespetsfläckar av vilka hela fem stycken är synliga utanför tertialerna (gråtrut uppvisar för det mesta endast fyra) i kombination med en liten isolerad vit fläck strax innanför spetsen på P10 (handpenna nr 10 inifrån räknat). Notera vidare klargula ben, jämntjock näbb som sluttar ganska brant i spetsen, utbredd röd gonysfläck, uttalad gonysvinkel, tydligare röd orbitalring än gråtrut, något mörkare mer beigevit iris än gråtrut. Mer subjektivt men värt att nämna är fågelns kroppsform. Den är mer satt och bröstig än gråtrut med längre vingprojektion vilket ger en överlag mer silltrutslik jizz än gråtrut. Den runda huvudformen och de korta benen hos den här individen är inte jättetypiska för medelhavstrut men inom variationen och dessa karaktärer i kombination med den lilla storleken tyder på att det sannolikt rör sig om en hona. Foto: David Erterius, Simrishamn, 2005-02-05.


Adult medelhavstrut. Samma individ som föregående. På den här bilden kan det svartas utbredning på vingspetsarna jämföras med gråtrut i bakgrunden. Som synes uppvisar medelhavstruten klart mer svart än gråtruten. Jämför även benfärgen med gråtruten i bakgrunden! Denna är en s.k. omissus (Obs! Ingen ras, endast en variant!) alltså en gråtrut med svagt gulaktiga ben. Notera att medelhavstrutens ben är ännu gulare, mer klargula än gråtrutens, något som förvisso benen hos omissus också kan vara, dock är det inte så vanligt utan de är oftast mer beigegula/blekgula än medelhavstrut. Viktigt som alltid är att kontrollera flera karaktärer och inte enbart gå på benfärgen! Foto: David Erterius, Simrishamn, 2005-02-05.


Adult medelhavstrut. Samma individ som föregående. Jämför teckningen på handpenneprojektionen med gråtruten i bakgrunden! Medelhavstruten med fem synliga handpennespetsfläckar utanför tertialerna jämfört med gråtrutens fyra. Vidare är handpennespetsfläckarna mindre hos medelhavstruten än hos gråtruten. Jämför även mängden vitt på P10 (yttersta handpennan inifrån räknat). Foto: David Erterius, Simrishamn, 2005-02-05.


Adult medelhavstrut. Samma individ som föregående. Komplett band på femte handpennan inifrån räknat (P5) samt liten vit ”slant” på handpenna tio (P10) à la silltrut är båda bra karaktärer kontra gråtrut. Foto: David Erterius, Simrishamn, 2005-02-05.