Trutskolan - 2:a och 3:e vinterdräkt kaspisk trut i januari |8 februari 2011


3k kaspisk tut. Den här fågeln avslöjar sig som en fågel i sin andra vinterdräkt på att en del vingtäckare och tertialer är fräscha och bruna (dessa är andra generationens fjädrar) i kombination med tredje generationens gråa vingtäckare, mantelfjädrar och tertialer. Jämfört med gråtrut i motsvarande dräkt vid den här tiden på året är den här fågeln ljusare i huvudet och på kroppen med mer sparsam teckning och har rent generellt kommit längre i ruggningen av vingtäckare och tertialer. Lägg även märke till teckningen på vissa av mantelfjädrarna med smala, mörka skaftstreck. Fågeln uppvisar en ovanligt ljus iris för sin ålder, dock inom variationen. Lägg även märke till halsstreckningen som kontrasterar mot det ljusa, otecknade huvudet på ungefär samma sätt som hos en ungfågel. Foto: David Erterius, Simrishamn, 2005-01-24.


3k kaspisk trut. Samma individ som föregående. På den här bilden framgår hur mycket näbben har ljusnat jämfört med gråtrut i motsvarande dräkt. Variationen är dock betydande så andra karaktärer krävs också för att säkerställa arttillhörigheten. Lägg märke till den vita fläcken på P10 (yttersta handpennan)! Denna teckning uppvisas ofta av kaspisk trut i den här dräkten men är ovanlig hos gråtrut i motsvarande dräkt. Foto: David Erterius, Simrishamn, 2005-01-24.


4k kaspisk trut. Gammal gråtrut i bakgrunden. Att den här fågeln är i sin tredje vinterdräkt framgår av i stort sett adult dräkt (mantel, vingtäckare, tertialer och handpennor av adult typ) i kombination med den mörka teckningen på näbben. Lägg märke till den här fågelns relativt kraftiga streckning i huvudet, något som inte är ovanligt hos subadulta dräkter av arten samt det mörka ögat (hos gråtrut i motsvarande dräkt har normalt irisen ljusnat betydligt vid det här laget). För övrigt är huvud- och näbbprofilen mycket typisk hos den här individen. Foto: David Erterius, Simrishamn, 2005-01-24.


3k kaspisk trut. 3K gråtrut uppe till vänster i bilden för jämförelse. Bildkvalitén (pga dåliga ljusförhållanden) försvårar att enbart utifrån bilden skilja fågeln från en ungfågel (första vinterdräkt). Notera dock den gråa manteln med endast enstaka mörka teckningar samt nya, gråa tredje generationens mellersta vingtäckare. Lägg för övrigt märke till fågelns kroppsprofil och de långa benen. Foto: David Erterius, Simrishamn, 2005-01-24.


3k kaspisk trut. Samma individ som föregående. Foto: David Erterius, Simrishamn, 2005-01-24.