Trutskolan - Kaspisk trut och medelhavstrut i november |8 februari 2011


Adult kaspisk trut. Typiska individer som fågeln på bilderna ovan av adult kaspisk trut känns under alla tider på året igen på kombinationen kropps- och näbbform, huvudprofil, långa ben (vissa honor dock ganska kortbenta), mörkt öga samt de yttre handpennornas teckning. Till skillnad från gråtrut anlägger de inte streckning i huvudet vintertid utan på sin höjd endast svag sådan i nacken. Man kan därför ganska lätt plocka ut misstänkta adulta kaspiska trutar i en flock med gråtrutar och sedan kolla övriga karaktärer. Observera dock att variationen hos gråtrut är betydande och långt ifrån alla adulta fåglar blir tydligt mörka i huvudet under vintern! Ser man en misstänkt adult kaspisk trut är det därför viktigt att kolla övriga karaktärer noga! Foto: David Erterius, Simrishamn, november 2004.

Lägg märke till följande karaktärer hos fågeln på bilden: Kompakt kropp, bröstig profil, relativt rak rygglinje, ”trekantig” huvudprofil med platt nacke och rundad hjässa med mjuk övergång till pannan. Vidare helt otecknat huvud (ljushuvade gråtrutar är så gott som alltid åtminstone svagt streckade runt ögat), mörkt öga (i själva verket är irisen mycket mörkt brun vilket endast syns på närhåll), lång, parallellsidig näbb, ganska flackt sluttande i spetsen och med dåligt uttalad gonys. Lägg även märke till näbbfärgen; adulta kaspiska trutar i vinterdräkt uppvisar ofta ett svagt grönstick i den blekgula näbben till skillnad från gråtrut men även detta varierar så kolla annat noga också! Lägg slutligen märke till teckningen på P10 på vänstervingen). Den långa, vita ”tungan” strax innanför vingspetsen är typisk för kaspisk trut. Mantelfärgen hos de adulta fåglar som ses hos oss skiljer sig inte från gråtrut.


1k kaspisk trut. Liksom hos våra gråtrutar är dräktvariationen hos kaspisk trut relativt omfattande. Vissa ungfåglar är generellt mörkare och mindre kontrastrika som fågeln på bilden. Den här individen avslöjar sig dock som en kaspisk trut på kroppsformen, näbben och de långa benen i kombination med den avancerade vingtäckarruggningen; åtskilliga täckare är bytta. Lägg även märke till teckningen på de kvarsittande juvenila vingtäckarna och på tertialerna. Foto: David Erterius, Simrishamn, november 2004.


1k kaspisk trut. Fågeln i vänster framkant med 1k gråtrutar för jämförelse. Lägg märke till strukturella skillnader, större kontrast mellan vingen och manteln samt svartaktiga tertialer med vita toppar hos den kaspiska truten. Notera även att en ny större vingtäckare är inruggad liksom några mindre/mellersta vingtäckare. Foto: David Erterius, Simrishamn, november 2004.


1k medelhavstrut. Två 1k och en 2k (fågeln längst till höger) gråtrut i bakgrunden för jämförelse. Lägg märke till det kontrastrika intrycket skapat av vitt huvud och kroppsundersida i kombination med mörka, silltrutslika vingtäckare och tertialer. Kontra silltrut lägg märke till den grå manteln som består av nya, fräscha andra-generationsfjädrar. Mörk ”blåtira” runt ögat ger associationer till ung svarthuvad mås. En liten, klennäbbad individ vilket indikerar att det rör sig om en hona. Foto: David Erterius, Simrishamn, november 2004.


1k medelhavstrut. Samma individ som föregående. Vingen och tertialerna hos den här fågeln är mycket typiskt tecknade. De mindre och mellersta vingtäckarna ser ut att vara ”slarvigt” ordnade och större vingtäckarna är mörka och jämntecknade ytterst men ljusnar och blir mer tecknade inåt vingen. Tertialerna är mycket mörka, närmast svartaktiga med endast smala vita kanter på ytterdelen. Benen är blekt ljusrosa till skillnad mot en genomsnittlig gråtrut som har mer mörkrosa ben men variation förekommer såklart. Medelhavstrutar i första vinterdräkt uppvisar ofta en glesfläckig undersida (på vit botten) just som fågeln på bilden. Lägg även märke till den havstrutslika huvudprofilen och den trubbiga näbben med väl uttalad gonys. Foto: David Erterius, Simrishamn, november 2004.


1k medelhavstrut. Samma individ som föregående. På den här bilden syns den distinkta stjärtteckningen: svart stjärtband som kontrasterar tydligt mot den i övrigt vita, otecknade stjärten. Lägg även märke till sparsamt tecknade undre stjärttäckare. Foto: David Erterius, Simrishamn, november 2004.