Trutskolan - 1:a vinterdräkt havstrut, gråtrut, silltrut, medelhavstrut och kaspisk trut |8 februari 2011


1k gråtrut. En typisk gråtrut i 1:a vinterdräkt. Lägg märke till jämnmörkt, ”dassigt” och kontrastlöst helhetsintryck med mer jämnt fördelad teckning på huvud och kroppsundersida jämfört med kaspisk trut och medelhavstrut. Notera även att näbbsidorna ej är parallella som hos kaspisk och medelhavstrut. Kontra medelhavstrut lägg märke till mer satt kropp, kortare ben och vingar samt ljusare bruna vingtäckare och tertialer. Foto: Hans Larsson, Simrishamn, november 2002.


1k kaspisk trut. Typisk individ av kaspisk trut i 1:a vinterdräkt. Jämfört med gråtrut mer strömlinjeformad kropp med längre vingprojektion samt allmänt mer kontrastrik dräkt.Rent vit grundfärg i huvudet och på kroppen med mer sparsam teckning än gråtrut. Toppigt huvud med brant sluttande panna och lång, slank näbb med dåligt uttalad gonys. Större vingtäckarna med mörka baser längs hela raden som ger intryck av vingband. Tertialer med breda, ljusa toppar. Längre ben som är rent ljusrosa till skillnad mot gråtrutens kortare och mörkare, mer smutsrosa ben. Foto: Hans Larsson, Abbekås, september 2003.


1k havstrut. Typisk havstrut i 1:a vinterdräkt. Notera muskulös kropp med stort, kantigt huvud, mycket grov näbb och överlag ljus, kontrastlös dräkt. Vingtäckare och tertialer är ljusare än hos grå-, sill-, medelhavs- och kaspisk trut. Vit grundton i huvudet och på kroppen likt medelhavstrut, kaspisk trut och silltrut men de övriga karaktärerna utesluter dessa arter. Foto: Hans Larsson, Hörte, september 2003.


1k medelhavstrut. En relativt typisk individ av medelhavstrut i 1:a vinterdräkt. Lägg märke till lång vingprojektion och bröstig profil, mörk vinge i kontrast mot vitaktig kropp, vit, otecknad nacke i kontrast mot brun nackboa, långa ljusrosa ben, grov, helsvart näbb med tydlig gonys, ”blåtira” runt ögat, mörka, svartbruna tertialer med endast smala ljusa kanter samt fläckiga flanker och bröstsidor. Foto: Hans Larsson, Simrishamn, september 2003.


1k silltrut. En liten, nätt och ”slimmad” individ vilket indikerar att det rör sig om en fågel av rasen fuscus. Lägg märke till lång vingprojektion i kombination med nätt, rundat huvud, klen näbb, vitaktig grundfärg på kroppen och i huvudet, mörka vingtäckare samt svartaktiga tertialer med smala vita kanter. Medelhavstrut och kaspisk trut kan uteslutas enbart med ledning av att fågeln bär en helt oruggad, juvenil mantel. Silltruten är den av de 5 trutarterna som presenteras här som påbörjar mantelruggningen senast på säsongen. Det normala är att de behåller samtliga juvenila mantelfjädrar till långt in på senhösten-tidig vinter. Ibland kan de rugga in enstaka 1:a vinterfjädrar tidigare på hösten men då rör det sig normalt bara om någon enstaka fjäder. Silltrutar av rasen intermedius är ofta mer gråtrutslika i kroppsformen med kraftigare näbb och kan föra tankarna till medelhavstrut men i de fallen ger ruggningstatus och fjäderslitage oftast en mycket god vägledning. Foto: Hans Larsson, Simrishamn, september 2003.


1k medelhavstrut. Vingundersidornas teckning är en bra karaktär kontra kaspisk trut. Medelhavstrut uppvisar jämnt brungrå axillarer och täckare till skillnad mot den kaspiska trutens betydligt ljusare, vitaktiga vingundersidor med endast mörka toppar på axillarer och täckare. Bra flyktkaraktärer kontra silltrut är bredden på stjärtbandet vilket är något smalare hos medelhavstrut samt ljust fönster på vingovansidornas inre hand. Ser man fågeln bra är grov näbb samt grå, ruggad mantel ytterligare positiva karaktärer. Foto: Hans Larsson, Smygehuk (t.v), september 2003 och Simrishamn (t.h.) september 2002.


1k medelhavstrut. Ej lika distinkt i flykten som kaspisk trut men de jämnmörka vingovansidorna i kombination med den distinkta stjärtteckningen med väl avsatt stjärtband samt det vita huvudet med mörkt kring ögat utesluter gråtrut. Bra flyktkaraktärer kontra silltrut är bredden på stjärtbandet vilket är något smalare hos medelhavstrut samt ljust fönster på vingovansidornas inre hand. Ser man fågeln bra är grov näbb samt grå, ruggad mantel ytterligare positiva karaktärer. Foto: Hans Larsson, Simrishamn, september 2002.


1k kaspisk trut. Kombinationen vitaktig kropp med mörka fläckar, vitaktiga vingundersidor, ”fjällvråksstjärt” med väl avsatt ganska smalt stjärtband och mörka, silltrutslika vingovansidor utesluter såväl gråtrut som sill-, havs- och medelhavstrut. Lägg märke till de basalt jämnmörka större täckarna på vingovansidan vilket gör att man får intryck av vingband. Foto: Hans Larsson, Helgoland, september 2004.