Trutskolan - 1k silltrut i september |8 februari 2011


Den allmänt fiskmåslika jizzen i kombination med det mörkt gråbruna intrycket indikerar att detta är en fågel av rasen fuscus. Det går dock inte med dagens kunskaper att säkert separera ungfåglar av fuscus och intermedius. Lägg märke till att fågeln redan har ruggat en del mantelfjädrar (de fjädrar som saknar väl avsatta ljusa kanter och istället är ”solkigt” tecknade med suddigare ljusa kanter och mörkare ”kärna”). Kontra gråtrut, lägg förutom fågelns allmänna byggnad och mantelruggningen märke till de mörka tertialerna i kombination med de större vingtäckarnas utseende. Foto: David Erterius, Simrishamn, 2004-09-30.


Vissa ungfåglar av silltrut, troligen främst rasen fuscus uppvisar en vitaktig, centralt dåligt tecknad kroppsundersida likt ungfåglar av kaspisk trut och medelhavstrut. De avslöjar sig dock i första hand som silltrutar på allmänt fräschare dräkt och på mantelruggningen. Lägg till exempel märke till att huvudet hos den här fågeln är juveniltecknat och ”solkigt” med streckad hjässa till skillnad mot kaspisk trut och medelhavstrut som vid den här tiden på året normalt har ruggat större delen av huvudet. Foto: David Erterius, Simrishamn, 2004-10-02.


Lägg märke till att fågeln är i helt juvenil dräkt med t ex helt oruggad mantel i kombination med mycket mörka större vingtäckare och dito tertialer med endast smala vita kanter längs topparna. Foto: David Erterius, Simrishamn, 2004-10-02.