Trutskolan - 1k medelhavstrut i september |8 februari 2011


En liten och nätt individ av medelhavstrut vilket indikerar att det rör sig om en hona. Fågeln avslöjar sig som en medelhavstrut på följande: Kompakt kropp, långa vingar och typisk huvudform med tydlig vinkel mellan nacke och hjässa samt konvex panna.Vitaktigt huvud med ”blåtira” runt ögat. Silltrutslika, mörkbruna vingtäckare och svartbruna tertialer med smala vita kanter som slutar halvvägs in mot större täckarraden. Väl avsatt stjärtband, ljusrosa ben och vita, dåligt tecknade undre stjärttäckare. Den färdigruggade manteln utesluter silltrut som har en senarelagd mantelruggning och på sin höjd uppvisar endast enstaka ruggade mantelfjädrar vid den här tiden på året. Foto: David Erterius, Simrishamns hamn, 2004-09-30.


Samma individ som föregående. På den här bilden syns att de inre tertialerna samt de juvenila skapularerna är slitna vilket tyder på att fågeln är kläckt tidigt på året. Lägg för övrigt märke till att huvudformen kan ändras beroende på fågelns hållning varför denna karaktär måste användas med försiktighet. Foto: David Erterius, Simrishamns hamn, 2004-09-30.


Notera i första hand fågelns jizz: långa vingar, mycket kropp framför benen och mycket typisk huvudform med konvex panna vilket ger havstrutsassociationer. Vidare är den vitaktiga färgen i huvudet och på kroppsundersidan, ”blåtiran” runt ögat, den jämntjocka, grova, trubbiga näbben med tydlig näbbkrok och gonys, de ljusrosa benen, de jämnmörka, slitna tertialerna med smala ljusa kanter och de slarvigt ordnade mindre och mellersta vingtäckarna alla i kombination bra karaktärer för medelhavstrut. Foto: David Erterius, Simrishamns hamn, 2004-10-02.


Samma individ som föregående. På den här bilden framträder de slitna tertialerna väl samt stjärten med väl avsatt ändband. Foto: David Erterius, Simrishamns hamn, 2004-10-02.


Samma individ som föregående. 1k gråtrut till höger för jämförelse. Lägg återigen märke till medelhavstrutens vitaktiga grundfärg i huvudet och på kroppsundersidan samt ”blåtiran” runt ögat som framträder väl i den här vinkeln och ger associationer till ung svarthuvad mås. Notera även skillnaderna i näbbform: medelhavstruten på bilden uppvisar en hög, jämntjock, i spetsen brant sluttande näbb med tydlig gonys och näbbkrok till skillnad mot gråtruten. Lägg även märke till de något ljusare benen hos medelhavstruten. Även ansiktssuttrycket skiljer sig åt mellan de två fåglarna på bilden även om det är en subjektiv karaktär. Foto: David Erterius, Simrishamns hamn, 2004-09-30.


Samma individ som föregående med 1k gråtrut i förgrunden. Lägg märke till den mycket typiska huvudformen och den mörka teckningen runt ögat à la ung svarthuvad mås samt fågelns allmänna byggnad: långa vingar och kompakt, ”vältränad” och bröstig kropp. Foto: David Erterius, Simrishamns hamn, 2004-10-02.