Trutskolan - 1k kaspisk trut i september |8 februari 2011


1k kaspisk trut till höger och 1k gråtrut för jämförelse. Lägg märke till den kaspiska trutens vitaktiga grundfärg i huvudet och på kroppsundersidan samt skillnader i tertialteckning, vingtäckarteckning och benfärg. Foto: David Erterius, Juleboda, 2004-09-25.


Samma individ som föregående. På den här bilden framgår den typiska huvudprofilen väl samt den långa halsen. Notera det ”milda” ansiktsuttrycket hos fågeln med ”pepparkornsöga” jämfört med gråtrut. Lägg även märken till vingtäckarnas utseende samt de slitna tertialerna. Foto: David Erterius, Juleboda, 2004-09-25.


Näbben hos den här fågeln har redan börjat ljusna ganska rejält vilket är ovanligt hos ungfåglar av gråtrut så här tidigt på säsongen. Större vingtäckarna hos den här fågeln är ljusa och relativt otypiskt tecknade, dock helt inom variationen. Lägg märke till det vita huvudet med väl avsatt streckteckning i nacken. Foto: David Erterius, Skåre, 2004-09-29.


Lägg märke till vitaktigt, dåligt tecknat huvud i kontrast mot streckad nacke, den typiska näbbformen samt vingtäckarnas och tertialernas teckning. Notera den avancerade ruggningen hos den här fågeln: åtskilliga av de mellersta och mindre vingtäckarna är redan bytta, något som i sig utesluter gråtrut vid den här tiden på året. En stor och grovnäbbad individ vilket indikerar att det rör sig om en hane. Foto: David Erterius, Simrishamn, 2004-09-30.


Samma individ som föregående. Notera de långa, ljusrosa benen. Foto: David Erterius, Simrishamn, 2004-09-30.


1k kaspisk trut till vänster och 1k gråtrut för jämförelse. Lägg märke till den vitaktiga, dåligt tecknade kroppsundersidan och det vitaktiga huvudet med streckteckning i nacken hos den kaspiska samt skillnader i näbbform och benfärg. Foto: David Erterius, Simrishamn, 2004-10-02.


Samma individ som föregående. En i alla avseenden typisk individ av kaspisk trut i 1:a vinterdräkt. Notera att enstaka mellersta och mindre vingtäckare är ruggade. En nätt, rundhuvad och klennäbbad individ vilket indikerar att det rör sig om en hona. Foto: David Erterius, Simrishamn, 2004-10-02.