Trutskolan |8 februari 2011

Att bestämma trutar i fält hör till det svåraste som finns inom dagens fältornitologi. På grund av trutarnas komplicerade dräktutveckling och den omfattande dräktvariationen krävs att man är såväl påläst, inte minst när det gäller ruggning som att man har god fälterfarenhet för att behärska fältbestämningen väl. Dessutom krävs att man är väldigt självkritisk när man granskar trutar i fält. Man måste helt enkelt acceptera att det inte alla gånger är möjligt att göra en säker bestämning och vissa individer måste lämnas till art eller ras obestämda. Som så mycket annat går dock utvecklingen som tur är framåt även när det gäller trutbestämning och allt eftersom framkommer nya, beprövade karaktärer.

När man fältbestämmer trutar är det viktigt att hålla i minnet att man måste kombinera så många olika positiva karaktärer som möjligt för att kunna göra en säker bestämning. Då trutar är en artgrupp som varierar oerhört kan i stort sett alla karaktärer variera, såväl teckningar som benlängd, näbbform, huvudform m.m. Det räcker således ofta inte med att endast gå på enstaka positiva karaktärer.

Till att börja med kommer kaspisk trut och medelhavstrut avhandlas. Det bör påpekas att många av bilderna på den här sidan är tagna i augusti månad då ungfåglarna fortfarande bär mycket av sin juvenila dräkt. I skrivande stund (september) har de flesta ungfåglar av kaspisk trut och medelhavstrut ruggat klart till 1:a vinterdräkt och skiljer sig således en del i utseendet från fåglar i övergång från juvenil till 1:a vinterdräkt i augusti månad. Detta är viktigt att hålla i minnet när man tittar på bilderna här

Tanken med den här sidan är att bygga upp ett fotoarkiv med tillhörande bildkommentarer. I första hand kommer foton tagna i Skåne publiceras för att ge en verklig bild av utseendet hos de fåglar som uppträder i landskapet. Då det förekommer viss variation i utseendet mellan olika populationer hos olika arter trutar kan det bli förvirrande ifall foton av t.ex. medelhavstrutar från Västeuropa publiceras då de skånska medelhavstrutarna bevisligen i huvudsak kommer från centrala Sydeuropa och sydöstra Europa.

För att lättare förstå bildkommentarerna på denna sida rekommenderas att man är någorlunda väl påläst om hur trutar ruggar. För såväl medelhavstrut som kaspisk trut gäller att ungfåglarna generellt ruggar snabbare än gråtrut. Detta då de häckar längre söderut och således kläcks tidigare på året. Man kan alltså få mycket god vägledning ifall man ser fågeln så pass bra att man kan bedöma aktuell ruggningsstatus och kvaliteten hos olika fjädrar. Det är mycket viktigt att man när man fältbestämmer trutar gör en korrekt åldersbestämning. Till exempel kan en 2k gråtrut i september ytligt sett vara ganska lik en 1k medelhavstrut.

Slutligen skall sägas att trutbestämning ofta handlar mycket om subjektiva bedömningar och känsla. Att förmedla detta på ett foto är inte alla gånger så lätt. Därför kommer ofta flera bilder på en och samma individ i olika vinklar publiceras på denna sida för att försöka ge en så rättvisande bild som möjligt av varje individ.

Lund 2004-09-20
David Erterius

Bilder med kommentarer
1k kaspisk trut i augusti
1k kaspisk trut i september
1k medelhavstrut i augusti
1k medelhavstrut i september
1k silltrut i september
1:a vinterdräkt havstrut, gråtrut, silltrut, medelhavstrut och kaspisk trut
Kaspisk trut och medelhavstrut i november
2:a och 3:e vinterdräkt kaspisk trut i januari
Adult medelhavstrut i februari

Bilder
Fler bilder