Svarthakad buskskvätta |8 februari 2011
(Saxicola torquatus)

Status i Skåne
I princip årlig med 1-5 ex, ibland något fler. Har häckat vid två tillfällen med lyckat resultat - vid Simrishamn 2000 och på Skanörs Ljung 2006.

Bestämning
Svarthakade buskskvättor varierar mycket individuellt i alla dräkter, vilket kan ställa till problem. Svårigheterna med rasbestämning har exempelvis länge varit lite underskattade. Vissa hanar av den västliga rasen rubicola kan ha utbredd ljus övergump och begränsat rött på bröstet, och därför vara mycket lika hanar tillhörande de östliga raserna. På sådana fåglar är det viktigt att notera teckningen på de övre stjärttäckarna, som hos västliga fåglar undantagslöst har diffusa mörka centra (se dock upp för fåglar med delvis bortslitna stjärttäckare). De undre vingtäckarnas färg är också en god raskaraktär hos hanar (men inte honor) - de är kolsvarta på östliga fåglar men mörkgrå på västliga. Detta kan dock vara svårbedömt i fält. En bra genomgång av problematiken finns i Hellström M & Waern M (2005), Svarthakad buskskvätta. Ras- och åldersbestämning vår och sommar, Vår Fågelvärld 64 (2):36-43.

Det har ibland uppstått diskussioner kring kön och ålder på västliga svarthakade buskskvättor i Skåne. Könsbestämning är oftast möjlig i fält (även om vissa gamla honor sällsynt kan vara mycket hanlika, ett exempel på en fågel som borde lämnas obestämd finns här och här), medan åldersbestämning kräver goda observationsförhållanden när det gäller hanar och ofta är omöjlig när det gäller honor.


Västliga svarthakade buskskvättor, hanar, Spanien september-november. Från vänster två 1k och två 2k+. Som synes är fåglarna snarlika, men 1k-hanarna har mer ljusa bräm på haklappen. Vidare har 1k hanar generellt mindre vitt på övergumpen än äldre hanar. Foto: Alexander Hellquist ©NHM, Tring, England 2006.


1k hane västlig svarthakad buskskvätta, Spanien 7 december. Bilden visar en ruggningsgräns bland de större täckarna. Som synes är skillnaden mellan fjädergenerationerna mycket liten (den juvenila täckaren har något ojämnare konturer på grund av slitage). Det går också att se att handtäckarna är relativt slitna, men att avgöra detta i fält kan vara svårt. Foto: Alexander Hellquist ©NHM, Tring, England 2006.


Hane västlig svarthakad buskskvätta, ålder osäker, Krankesjön, 2 oktober 2005. På den här bilden finns det ingen möjlighet att se någon ruggningsgräns, och i oktober ger slitaget ännu ingen vägledning vad gäller ålderbestämning - åtminstone inte på nordliga breddgrader. Fågeln är ganska dåligt utfärgad (för att vara en västlig fågel), vilket kan indikera att det rör sig om en 1k. Det är möjligt att en gammal honas utseende skulle kunna närma sig den här fågelns, men såvitt är känt kan inte honor uppvisa lika svarta örontäckare under hösten. Foto: ©Stefan Magnusson


Hane västlig svarthakad buskskvätta, ålder osäker, Torreberga 23 januari 2005. Den här fågeln har till synes fräscha handtäckare med svarta centra, men med tanke på det nordliga klimatet går den inte att åldersbestämma säkert. Det lutar dock åt en 3k+! Foto: ©David Erterius


Västliga svarthakade buskskvättor, hanar, Frankrike och Spanien april-maj. Från vänster två 2k och två 3k+. Från april och framåt har tidens tand oftast tagit ut sin rätt på juvenila fjädrar, åtminstone hos fåglar som dyker upp i Skåne till följd av en förlängd vårflyttning. Åtminstone hanar är ofta lättare att åldersbestämma på våren än under hösten. Särskilt handtäckarna är betydligt blekare på 2k-fåglarna. Men som synes har alla fåglar ganska brunaktiga vingpennor, och det måste poängteras att slitaget varierar individuellt beroende på var och hur fågeln tillbringar vinterhalvåret. Foto: Alexander Hellquist ©NHM, Tring, England 2006.


2k hane västlig svarthakad buskskvätta, Kåseberga 1 april 2006. Fåglar som ser ut så här kan med säkerhet bestämmas till 2k. Notera kraftig kontrast mellan svarta större vingtäckare (och åtminstone två av alulans fjädrar) och brunblekta vingpennor och handtäckare. De diffusa mörka fläckarna på de övre stjärttäckarna utesluter den östliga rasgruppen, som dessutom normalt är sämre utfärgad vid den här årstiden. Foto: ©Hans Larsson


Västliga svarthakade buskskvättor, honor, Spanien november. Till vänster en 1k, till höger en 2k+. De här individerna hade varit relativt lätta att åldersbestämma i fält med ledning av vingens slitage. Jämför särskilt handtäckarna. Däremot är ruggningsgränser mycket svåra att hitta på honor. Dräktmässigt är skillnaderna små mellan 1k och äldre honor. De senare har dock generellt mörkare haklapp, örontäckare och hjässa. Foto: Alexander Hellquist ©NHM, Tring, England 2006.


1k hona västlig svarthakad buskskvätta, Trelleborgs småbåtshamn 28 november 2005. På den här fina bilden syns faktiskt en ruggningsgräns, vilket gör att fågeln kan åldersbestämmas med säkerhet. De två yttersta större täckarna har något blekare bräm och brunare centra jämfört med de inre. Notera dock att alulan och handtäckarna ser mycket fräscha ut - i ett nordligt klimat går det helt enkelt inte att använda slitaget på dessa fjädrar som en ålderskaraktär på hösten! Foto: ©Aron Andersson