Skedstork |7 november 2012
(Platalea leucorodia)

Status i Skåne
Knappt 30 fynd till och med 2012, främst under senvåren.

Bestämning
Skedstorken är kanske den mest lättbestämda art man kan få se i Skåne, men att avgöra åldern på subadulta fåglar kan vara lite lurigt. En artikel av Alexander Hellquist i ämnet, som ursprungligen är publicerad i tidskriften Anser nr 3 2002, kan du ladda ner som pdf-fil här (1,1 Mb). En engelsk version av samma artikel finns på Surfbirds.

De två 3k-fåglarna från våren 2006 var tämligen olika, och illustrerade tydligt variationen inom den ålderskategorin. Medan den skånska fågeln var relativt utfärgad var den bohuslänska betydligt mer 2k-lik.


3k skedstork, Landgrens holme, Skanör, 28 maj 2006. Fågeln är mycket typisk för sin ålderskategori: halvlång vit plym (2k-fåglar har ofta bara en tofs, 4k+ har oftast långa gula plymer under häckningstid), gult runt näbbasen (saknas ofta hos 2k) och mörkgrå ben (ljusare hos 2k och snäppet svartare hos äldre). På bilden ses också mörka vingspetsar och mörk tygel (vilket 2k-fåglar aldrig har). På den här bilden tycks fågelns gula strupsäck sakna röd inramning (vilket många äldre, och vissa 3k, uppvisar). På en bild tagen en knapp vecka senare syns dock en tydlig röd inramning. Möjligen utvecklades den alltså under fågelns vistelse i Skåne. Foto: © Tommy Holmgren


Samma fågel som ovan. På den här bilden syns en typisk näbbteckning för 3k: möjlig på äldre fåglar, men med större gul spets än hos de flesta. 2k-fåglar på våren har gulgrå eller gulskär näbb. På den här bilden ses också ett svagt gult bröstband. Det tycks aldrig förekomma hos 2k-fåglar, medan 4k+ fåglar ofta har en intensivare gul ton under häckningssäsongen. Foto: ©Greg McIvor


Samma fågel som ovan. På den här bilden ses att vingspetsarna har mycket lite mörka teckningar, vilket är typiskt för 3k-fåglar. Men de kan också helt sakna mörkt, eller uppvisa betydligt mer. Också en del 4k-fåglar har begränsade mörka teckningar, men till skillnad från den här fågeln troligen aldrig längs med hela ytterfanet på den yttersta handpennan. Foto: ©Hans Larsson

Bilder på fågeln i Bohuslän finns bland annat på Artportalen. Den här fågeln har som synes på flyktbilderna mycket svart på de yttersta fyra handpennorna och svarta spetsar också på armpennorna, vilket är ovanligt hos 3k-fåglar. Men näbbteckningen utesluter en 2k. De halvlånga plymerna, gult bröstband, rent vita handtäckare och gula teckningar i ansiktet talar också för 3k, och på några av bilderna verkar irisfärgen var väl röd för en yngre fågel. Av näbblängden att döma bör det vara en hane. Som jämförelse finns bilder på typiska 2k-fåglar under april-maj bland annat på www.surfbirds.com/media/gallery_photos/20020604052934.jpg, www.surfbirds.com/media/gallery_photos/20030601023423.jpg och www.surfbirds.com/media/gallery_photos/20040421061405.JPG.


2k skedstork, Spanien, 15 maj 2006. Den här fågeln har mindre svart på vingpennorna än den bohuslänska fågeln, trots sin lägre ålder. Men den har svart också på handtäckarna, vilket alla 2k men endast ett fåtal 3k verkar uppvisa. I förgrunden en 4k+ fågel och ytterligare en 2k (främst), helt utan synliga plymer. Foto: ©Jesper Segergren

En annan 3k-fågel, som var lik den i Bohuslän, besökte Falsterbonäset i maj 2000. Den var individmärkt, och dess ålder kunde därför bestämmas helt säkert.


3k skedstork, troligen hona, Norra Ålasjön, Skanör, 10 maj 2000. På bilden ses en typisk näbbteckning för 3k-fåglar (svart bas och utbredd gul spets). Liksom individen i Bohuslän 2006 hade den här skedstorken ljus tygel, vilket inte är ovanligt hos 3k-fåglar även om många har en svart tygel likt de flesta äldre under häckningstid. Foto: ©Jan-Åke Hillarp


2k skedstork, insamlad i Egypten i april. Typisk näbbteckning. Foto: Alexander Hellquist, ©NHM, Tring, England 2006


Typisk 3k hona (överst) och 2k hane i april-juni. Illustration: ©Alexander Hellquist