Kanadatrut |24 december 2012
(Larus smithsonianus)

Status i Skåne
Inga säkra fynd men ett par smithsonianus-lika ungfåglar har noterats i bla Råå hamn i februari-mars 2006 (se nedan) samt i Simrishamn 2010 (bild här).
Med all sannolikhet rör det sig om udda gråtrutar, möjligen med nordvästligt ursprung, men arten har utan tvekan potential att dyka upp här.

Bestämning
Arten har under det senaste decenniet i ökande utsträckning uppmärksammats som en sällsynt men regelbunden gäst i Västeuropa, främst på Brittiska öarna. Ungfåglarna av kanadatrut är de som mest skiljer sig från gråtrut och en av de bättre bestämningsartiklarna i ämnet av Lonergan & Mullarney kan laddas ned här. En sammanfattning av de viktigaste karaktärerna hos fåglar i första vinterdräkt av K. M. Olsen återfinns på netfugl.dk. Adulta fåglar är än svårare att skilja från gråtrut, speciellt av rasen argentatus, men en bestämningsartikel av Adriens & Mactavish kan laddas ned här.

Nedanstående fågel upptäcktes av Mats Rellmar 18 februari 2006 i Råå hamn i Nordvästskåne, och sågs där tidvis fram till 3 mars. Den uppvisade många karaktärer som överensstämde bättre med smithsonianus än med europeiska gråtrutar av rasen argentatus eller argenteus, men den var ändå inte så typisk som flertalet amerikanska gråtrutar men får utan tvekan anses vara en av de bästa kandidaterna så här långt. Men att utom tvivel säkerställa det första skånska fyndet blir ingen enkel uppgift, för att uttrycka saken milt!


Obestämd 2k-trut, Råå hamn 25 februari 2006. Karaktärer som talar för smithsonianus är ett jämnbrunt helhetsintryck, mycket begränsad mantelruggning, ljust huvud samt relativt otecknade tertialer och större vingtäckare. Typiska smithsonianus har ofta kraftigare kroppsbyggnad, större och kantigare huvud och grövre, tydligare tvåfärgad näbb. Foto: ©Olof Jönsson


Samma fågel som ovan. På den här bilden anas också centrala stjärtpennor som är helt mörka och kraftigt bandade övre stjärttäckare. Foto: ©Olof Jönsson


2k smithsonianus, Bilbao, Spanien, mars 2006. Det andra fyndet för landet om den godkänns. En relativt typisk individ. Notera framför allt kraftigt huvud och grov tvåfärgad näbb, vilket gör att tankarna går till en mörk vittrut. På bilden ses också en nästan helt mörk stjärt. Foto: ©Hans Larsson


Samma fågel som ovan. Notera ganska jämnmörka vingar, mörk stjärt och kraftigt bandad övergump, som ger lite fjällabbsassociationer. Foto: ©Hans Larsson

Det finns fynd av misstänkta smithsonianus också från Danmark och Norge. De här tre bilderna visar en möjlig 1k smithsonianus som fångades på Hirtshals, norra Jylland i oktober 2004. Den är ganska lik den skånska truten:
Bild 1
Bild 2
Bild 3

De här två bilderna föreställer en annan möjlig 1k-fågel från Hirtshals i november 2002. Den har en kraftig byggnad, vilket talar för smithsonianus:
Bild 1
Bild 2

Bilder på två norska fåglar som är mörka men kanske inte lika kraftiga som typiska smithsonianus finns på:
Bild 1
Bild 2

En bild på en mörk men i övrigt normalt byggd och tecknad gråtrut från Simrishamn finns här.