Jaktfalk |8 februari 2011
(Falco rusticolus)

Status i Skåne
Varierande. I ett tjugoårsperspektiv i genomsnitt något fynd årligen under vinterhalvåret. Under senare delen av 2000-talet möjligen en svag ökning och de senaste åren har 3-5 ex setts, varav en återkommande adult till Skälderviken sedan 2004.

Bestämning
Normalt är rena jaktfalkar som ses bra relativt enkla att skilja från de främsta förväxlingsriskerna duvhök och pilgrimsfalk. Den enskilt viktigaste karaktären att notera visavi dessa arter är kontrasten mellan mörka täckare och ljusa pennor på vingundersidan.

Det största problemet vid jaktfalksbestämning är definitivt de hybridfalkar som tyvärr regelbundet förekommer i landskapet. Dessa kan se ut i princip hursomhelst, bland annat som rena jaktfalkar! Några hybridvarianter hittar du på www.gyrfalcons.co.uk/, eller genom att söka på "falconry" med någon sökmotor på Internet.

Det är därför viktigt att vara uppmärksam på karaktärer som inte ser helt rätt ut för jaktfalk, bland annat en avvikande huvudteckning och stjärtlängd. Det verkar som att vissa rena jaktfalkar (också vilda) kan ha en pilgrimsfalkslikt kort stjärt på grund av slitage. Se exempelvis bilderna på www.netfugl.dk/pictures.php?id=showpicture&picture_id=8907, som visar en norsk 1k-fågel. Men en kort stjärt som inte är sliten är en varningsflagga!


Ganska kortstjärtad jaktfalk med måttligt imponerad tysk fälthare i bakgrunden. Notera bukighet och kontrast mellan vingtäckare och pennor. Kämpinge mars 2006. Foto: ©Hans Larsson

Policy för publicering
Eftersom det är mycket svårt att i fält avgöra huruvida en jaktfalkslik fågel verkligen är helt ren kommer sådana fåglar publiceras som jaktfalkar, förutsatt att de saknar karaktärer som direkt talar mot arten. Om det skulle krävas att inblandning av andra arter helt uteslöts, skulle mycket få jaktfalkar godkännas och statistiken över artens uppträdande i landskapet bli missvisande.