Isabellastenskvätta |8 februari 2011
(Oenanthe isabellina)

Status i Skåne
Två fynd, i november 2003 samt en 1k den 28e oktober 2011 på Kullen.

Bestämning
I samband med ett inflöde av sydostliga stenskvättor i Sverige under senhösten 2003 diskuterades ålders- och könsbestämning av dessa, bland annat i Olsen K M (2004), Ålder och kön på höstens skvättor, Roadrunner 1/2004: 18-19. Också den skånska isabellastenskättan var på tapeten.

Tygelns mörkhet tycks vara en bra indikation på könstillhörighet när det gäller isabellastenskvättor. Däremot bör man inte försöka åldersbestämma dem i fält. För det första ruggar många stenskvättearter ganska begränsat under sin första höst, och många byter inga större täckare. Det innebär att de saknar ruggningsgränser i en fjädergrupp där de är lätta att upptäcka. Ruggningsgränsen sitter då ofta bland de mellersta täckarna eller mellan de större och mellersta täckarna, och kräver i regel en lupp och en portion tålamod för att hittas. Vår vanliga stenskvätta är en av arterna som ruggar ganska begränsat, och skinnstudier indikerar att detta i ännu högre grad gäller isabellastenskvätta. Endast en eller två inre större täckare är ibland bytta.

För det andra är den första och andra generationens större täckare mycket lika varandra i utseendet hos isabellastenskvätta. Även om det finns en ruggningsgräns kan den alltså vara svår att upptäcka. Det är främst fjäderkvaliteten som skiljer - de juvenila fjädrarna har glesare fan.


1k isabellastenskvätta, november. Fågeln har bytt den innersta större täckaren (som ligger lite onaturligt för att den ska ses bättre). I färg är den mycket lik de kvarvarande juvenila täckarna, men man kan se att fjäderkvaliteten är lite bättre. Foto: Alexander Hellquist. ©Natural History Museum, Tring, England 2003