Hybrider |8 februari 2011

Rrk tar tacksamt emot rapporter om hybrider. Medan vissa artkombinationer är vanliga (exempelvis grågås x kanadagås), är andra mycket ovanliga. Vissa kan också innebära förväxlingsrisker med närstående rena arter (exempelvis liknar hanar vigg x brunand ibland hanar mindre bergand), och det är bra om Rrk får vetskap om sådana fåglar. Om du vill veta mer om en viss hybrid rekommenderas Serge Dumonts databas på www.bird-hybrids.com. Där hittar du mängder av referenser. Sidor där du hittar foton och information om främst andhybrider är www.harteman.nl/omnibus/hybrids/index2.html och http://users.utu.fi/hlehto/photo/hybrid/

Ett problem vid rapportering av hybrider är att vissa varianter saknas i Svalans rullmenyer. Rapportören är då hänvisad till att rapportera fågeln som tillhörande en av de inblandade föräldraarterna och skriva i kommentarsfältet. Tyvärr kan detta innebära att Rrk missar fyndet. Markera därför observationen med "Skall rapporteras till Rrk" i Svalan (genom att kryssa i rutan i kolumnen längst till höger på rapporteringsformuläret)!