Brun glada |24 december 2012
(Milvus migrans)

Status i Skåne
Arten har uppvisat en tydligt uppåtgående trend under främst senare delen av 2000-talet. Årssummorna pendlade mellan 20-40 ex under 1990-talet för att stabiliseras kring 40-50 ex under början av 2000-talet. Under senare år har dock antalet observationer nästan fördubblats och den högsta årssumman noterades med 80 ex 2011. Samma år noterades även häckningsindicier i det skånska sjölandskapet och sannolikt genomfördes en lyckad häckning under 2012. Ses annars huvudsakligen på sträck under augusti och september.

Bestämning
Brun glada är ganska lättbestämd, men hybrider med röd glada kan vålla bekymmer. Det har förekommit blandhäckningar i Skåne i början av 80-talet, och en hybrid häckade tillsammans med en röd glada åtminstone fram till 1995 på Revingefältet. Troligen har en och samma hybrid uppehållit sig i området kring Vombsjön-Krankesjön mellan 2001 och 2008. Den har vållat viss debatt eftersom den är lik den sydostliga rödaktiga formen av brun glada som kan ses på sträck i Mellanöstern. En misstänkt hybrid har även rapporterats ifrån Börringe/Havgård under 2011/12.


Hybrid röd glada x brun glada Hemmestorp 28 maj 2005. Notera att teckningen påminner mycket om en röd gladas: ljusgrått huvud, rostfärgad undersida och tydliga ljusa fönster i handen. Den femte handpennan räknat inifrån är också relativt kort och föga spretande. Fågeln har dock mer jämnbreda vingar och ger ett lite kompaktare intryck än röd glada. Foto: ©David Erterius


Samma fågel som ovan. I den här vinkeln är fågeln mer lik en brun glada, med dovt färgad och måttligt kluven stjärt. Foto: ©David Erterius


Med stor sannolikhet samma fågel som ovan tillsammans med en röd glada (till höger), Vombområdet 18 april 2004. Notera framför allt skillnader i vingform och stjärtens färg. Foto: ©David Erterius

Policy för bedömning av fenelogiskt intressanta observationer
Det rapporteras regelbundet bruna glador relativt tidigt på våren. Det kan därför påpekas att arten på våra breddgrader är en utpräglad långflyttare, och att den är mycket sällsynt i landskapet från mitten av oktober till mitten av april även om övervintring har konstaterats vid något enstaka tillfälle. Blankettkrav föreligger på fenologiskt avvikande fynd.