Nedan presenteras förändringar i rapportmallen per år.

2012:
 • Allmänt blankettkrav införs på rödhuvad dykand, praktejder, amerikansk kopparand, aftonfalk, svartbent strandpipare och turturduva.
 • För storlabb ändras blankettkravet till att endast omfatta observationer gjorda öster om Falsterbonäset.
2011:
 • Blankettkrav införs för publicering av samtliga lundsångare (tidigare gällde att blankett ej behövdes för fångade eller sjungande fåglar).
 • Blankettkrav införs för rödvingetrast 1.6-31.8.
2010:
 • Blankettkrav införs för publicering av samtliga alförrädare (tidigare gällde blankettkrav endast honfärgade fåglar).
 • Blankettkrav slopas för vitvingade tärnor i sommardräkt i maj (sedan tidigare gäller att blankett ej behövs om foto finns i Svalan).
 • Blankettkrav slopas för snösiska.
 • Rrk tar över Rk:s granskning av stormsvala.
2009:
 • Rapportkravet för publicering av toppskarv slopas norr om Kullen.
 • Rapportbeskrivningar av isländska rödspovar under perioden 1 september-31 december behövs ej längre. Observera att det sedan tidigare föreligger rapportkrav för publicering av rödspovar av rasen limosa efter 1 september.
 • För medelhavstrut slopas kravet på dokumentation för perioden 1 juli-1 december längs med kuststräckan Kivik-Falsterbo. Fotokrav gäller fortfarande utanför denna period, och året runt i övriga Skåne.
 • Rapportkravet slopas för publicering av västliga svarthakade buskskvättor.
2008:
 • Blankettkrav slopas för ägretthäger.
 • Blankett behöver ej skrivas på svarthuvade måsar som är dokumenterade med foto i Svalan.
 • Blankett behöver ej skrivas på medelhavstrutar som är dokumenterade med foto i Svalan.
 • Samtliga silltrutar ska rapporteras i Svalan.
 • Blankett behöver ej skrivas på vitvingade tärnor som är dokumenterade med foto i Svalan.
 • Rapporter om "östliga gransångare" publiceras inte längre i fågelrapporten.
2007:
 • Blankettkrav införs på järpe.
 • Inlandsfynd av storlom ska rapporteras.
 • Inlandsfynd av smålom ska rapporteras.
 • Blankettkravet på svarthalsad dopping under vinterhalvåret förlängs till 31 mars.
 • Blankettkrav på toppskarv slopas för kuststräckan norr om Torekov.
 • Sommarfynd av stenfalk ska rapporteras.
 • Större strandpipare ska rapporteras mellan 1 december och 29 februari.
 • Inlandsfynd av kustpipare ska rapporteras.
 • Inlandsfynd av sandlöpare ska rapporteras.
 • Inlandsfynd av småsnäppa ska rapporteras.
 • Inlandsfynd av roskarl ska rapporteras.
 • Fotokrav införs på silltrut mellan 1 december och 29 februari.
 • Häckningar av turkduva ska rapporteras.
 • Häckningar av kattuggla ska rapporteras.
 • Häckningar av hornuggla ska rapporteras.
 • Häckningar av trädlärka ska rapporteras.
 • Häckningar av nötkråka ska rapporteras.
 • Sommarfynd av vinterhämpling ska rapporteras.
 • Sommarfynd av snösparv ska rapporteras.
2006:
 • "Rk granskar nu också fältobservationer av gransångare av rasen tristis, och Rrk vill ha in observationer av ""östliga gransångare""."
 • Rrk tar över Rk:s granskning av prutgås av rasen nigricans, amerikansk bläsand, ringand, vitnackad svärta (nu granskas samtliga dräkter av Rrk), toppskarv utanför västkusten, stäpphök, mindre skrikörn, större skrikörn, vitvingad trut, sandtärna, videsångare och brunsångare.
 • Rrk släpper blankettkravet på amerikansk kopparand, rödhalsad gås, obestämd islom, obestämd skrikörn, kaspisk trut, fjällabb och rastande fjällpipare (blankettkravet kvarstår för sträckare).
 • För medelhavstrut är blankettkravet slopat för kuststräckan mellan Kivik och Falsterbokanalen under perioden mellan 15 juli och 30 november. Dock införs ett krav på att samtliga fåglar (också längs med ovannämnda kuststräcka) måste vara fotodokumenterade under övrig tid på året (lämpligen i Svalan) för att de ska publiceras.