Skånes Regionala Rapportkommitté (Rrk Skåne) bedömer och sammanställer fågelobservationer i landskapet. Dessa publiceras årligen i Fåglar i Skåne, utgiven av Skånes Ornitologiska Förening (SkOF), vilken finns till beställning här.

Skånsk fågelrapportering sker uteslutande via rapportsystemet Svalan där också beskrivning av extraordinära fåglar sker på blankett. Dessa är vad Rrk Skåne har till grund för en så korrekt bedömning av observationer som möjligt, en mycket svår uppgift. Ofta tvingas Rrk till en avvägning mellan uppgiften att ge en riktig bild över en arts uppträdande i landskapet och att upprätthålla en godtagbar vetenskaplig nivå på dokumentationen, som helst ska tåla att granskas också om femtio år.

Syftet med den här hemsidan är att beskriva Rrk:s arbetssätt, presentera nyheter och framför allt informera fågelskådare om hur man kan rapportera sina skånska observationer. Under Rapportering hittar du uppgifter och råd om hur du kan lägga in fynd i Svalan. Där finns också aktuella rapportmallar, som listar vilka observationer som är av intresse för kommittén.

Som en hjälp till dina observationer finns under Bestämning tips på diverse karaktärer för olika, ur skånskt perspektiv, intressanta arter.