Föreningar och organisationer

Sveriges Ornitologiska Förenings Raritetskommitté http://www.sofnet.org/rk
Här hittar du bland annat mötesrapporter och en lista över samtliga fågeltaxa som är anträffade i Sverige.

Association of European Rarities Committees (AERC) www.aerc.eu
Här hittar du bland annat riktlinjer för Rk:s arbete, rekommendationer vad gäller taxonomi, rapporter från möten, listor över europas och västpalearktis fågeltaxa och länkar till raritetskommittéer i andra länder.

Euring www.euring.org
Här hittar du samtliga europeiska ringmärkningscentraler (bland annat den svenska) och formulär för att rapportera återfynd av ringmärkta fåglar.

European Colour-Ring Birding www.cr-birding.org
Här kan du hitta information om en färgmärkt fågel som du har läst av.

Observationer

Svalan www.artportalen.se/birds
Svensk databas varifrån bland annat Rrk Skåne hämtar information.

Artsobservasjoner www.artsobservasjoner.no
I folkmun kallad "norska Svalan", vilket är mycket beskrivande. Norska rapporteringssidan motsvarande Svalan.

Netfugl www.netfugl.dk
Dansk sida med stor bildbank. Senaste danska obsarna ses under "DK obs." och de i Västra Palearktis under "VP obs.".

Tarsiger www.tarsiger.com
Finsk sida med bilder från hela världen. Senaste obsar från Finland, Baltikum och Västra Palearktis ses under "BIRD NEWS".

Väder

Dmi www.dmi.dk
Dansk sida med bra prognoser. När det gäller havsfågellägen är avdelningen "Farvandsudsigter" till vänster mycket bra!

WeatherOnline www.weatheronline.co.uk
Det väder du inte hittar här är inte värt att veta.

Artbestämning

Truthjälpen truthjalpen.blogspot.se
Extremt bra sida för artbestämning av trutar i vår region.

Birds Korea www.birdskorea.org
Artiklar om artbestämning av bland annat trutar, taigaflugsnappare, brun törnskata med mera.

Japanese Gull-Site
Japansk sida med mång kommentarer om ID av trutar.

Birding Frontiers www.birdingfrontiers.com
Blogg med hög koncentration av ID-tips, ofta i framkant på vad som känns till.