Här nedan presenteras en sammanfattning av skånes fenologi för ett antal arter. För att se mer information om fenologin för en specifik art, klicka på artnamnet. Då får du reda på bland annat observatörer, registrerade rekord för varje år m.m..

För gulärla gäller höstfynden icke rasbestämda fåglar trots att datumen presenteras för båda raserna.

Några förklaringar:
° - godkänt av rrk
V - vinterfynd
S - sommarfynd

Art Median (10 år) vår Medel (10 år) vår Extremdatum vår Median (10 år) höst Medel (10 år) höst Extremdatum höst
Årta 17.3 17.3 1.3 2008° 3.10 9.10 8.11 2016°
Vaktel 6.5 6.5 23.4 2011° 16.9 12.9 19.10-96
Bivråk 5.5 4.5 1.5 06/07 14.1 18.1 22.11-05°
Brun glada 8.3 9.3 V 20.1 17.1 V
Brun kärrhök 15.4 21.4 V 29.1 2.11 V
Ängshök 27.4 26.4 18.4 2005°/07° 15.9 16.9 19.10-11°
Fiskgjuse 22.3 22.3 17.3 1991 18.1 26.1 15.12-00°
Aftonfalk 7.5 2.5 10.4 2014° 13.9 19.9 14.11-09°
Lärkfalk 17.4 18.4 13.4 2005/06/13 14.1 13.1 9.11-78
Småfläckig sumphöna 24.4 24.4 7.4-88 26.9 24.9 2.11-00°
Kornknarr 15.5 15.5 9.5-98/03 1.8 2.8 10.9-09°
Skärfläcka 12.3 9.3 V 12.11 9.11 V
Mindre strandpipare 28.3 29.3 19.3-99° 16.9 17.9 3.11-00°
Större strandpipare 20.2 19.2 V 7.11 5.11 V
Småsnäppa 6.5 1.5 15.3-88 1.11 24.1 22.11-87
Mosnäppa 29.4 29.4 24.4-92/03 16.9 17.9 30.9-96
Spovsnäppa 9.5 9.5 29.4-12° 9.1 9.1 3.12-99°
Skärsnäppa 10.5 5.5 9.6-79 30.9 29.9 28.8-82
Myrsnäppa 16.5 14.5 10.5-08°/13° 7.9 10.9 5.10-80
Brushane 20.3 20.3 V 9.11 13.11 V
Dubbelbeckasin 2.5 2.5 27.4-01° 16.1 11.1 28.11-10°
Rödspov 22.3 22.3 8.3-97 (V) 13.11 6.11 V
Småspov 6.4 5.4 22.3-04° 24.9 27.9 29.10-06°
Svartsnäppa 30.3 28.3 17.3-04° 12.11 14.11 V
Gluttsnäppa 4.4 3.4 25.3-12° 18.11 20.11 7.12-99°
Skogssnäppa 18.3 18.3 V 18.1 18.1 V
Grönbena 16.4 14.4 8.4-99°/04°(V) 13.1 13.1 4.11-90 (V)
Drillsnäppa 12.4 10.4 V 18.1 20.1 V
Smalnäbbad simsnäppa 24.5 25.5 12.5-74 25.9 23.9 10.10-03°
Kustlabb 29.3 29.3 16.3-01° 5.11 5.11 27.11-02°
Skräntärna 2.4 2.4 26.3-12° 23.9 21.9 4.10-75
Kentsk tärna 17.3 18.3 V 15.11 12.11 V
Fisktärna 3.4 4.4 30.3-01°/12° 27.1 25.1 20.11-96°
Silvertärna 5.4 6.4 1.4-97°/01°/02 29.1 2.11 4.12-11°
Småtärna 10.4 9.4 30.3-10° 19.9 19.9 2.10-78
Svarttärna 25.4 24.4 9.4-78 30.9 2.1 5.11-08°
Gök 26.4 26.4 22.4-94 23.9 25.9 1.11-10°
Nattskärra 6.5 7.5 29.4-09°/12° 28.9 30.9 14.10-99°
Tornseglare 29.4 29.4 19.4-88° 7.1 16.1 14.11-82
Göktyta 16.4 14.4 3.4-11° 29.9 27.9 13.10-99
Berglärka 20.3 16.3 2.5-98° 9.1 9.1 25.9-93
Backsvala 12.4 9.4 30.3-89 27.1 21.1 10.11-67°
Ladusvala 2.4 3.4 19.3-99° 14.11 16.11 10.12-06°
Hussvala 9.4 9.4 27.3-99 29.1 31.1 17.11-05°
Fältpiplärka 25.4 23.4 13.4-04°/10° 17.9 18.9 15.10-01°
Trädpiplärka 10.4 10.4 4.4-00 25.1 24.1 8.12-74
Rödstrupig piplärka 7.5 6.5 1.5-93/11° 16.1 16.1 31.10-97°
Gulärla flava 15.4 13.4 7.4-10° (V) 1.11 3.11 2.12-09° (V)
Gulärla thunbergi 27.4 27.4 20.4-95° 1.11 3.11 2.12-09° (V)
Sidensvans 6.5 6.5 25.5-01 (S) 10.1 9.1 24.9-77
Näktergal 28.4 27.4 25.4-83/10° 7.9 8.9 3.11-90
Blåhake 8.5 7.5 30.4-12° 6.1 3.1 23.11-97
Rödstjärt 11.4 11.4 5.4-05° (V) 26.1 19.1 22.11-74° (V)
Buskskvätta 18.4 17.4 12.4-85 21.1 22.1 9.12-06°
Stenskvätta 29.3 29.3 15.3-90 (V) 5.11 3.11 V
Ringtrast 4.4 5.4 23.3-85 (V) 31.1 3.11 6.12-07°
Gräshoppsångare 25.4 26.4 24.4-96°/09 29.9 26.9 6.10-09°
Flodsångare 20.5 20.5 12.5-94/98/03/10° 27.7 4.8 27.9-00°
Vassångare 4.5 7.5 14.4-81 31.7 26.7 17.9-83°
Sävsångare 18.4 18.4 12.4-02° 6.1 7.1 4.11-00°
Kärrsångare 8.5 8.5 4.5-99°/03 25.9 26.9 9.10-10°
Rörsångare 22.4 21.4 16.4-05° 17.1 18.1 6.11-02°
Härmsångare 4.5 4.5 2.5-04/09° 7.9 8.9 2.10-81°
Höksångare 15.5 17.5 9.5-01° 21.9 18.9 1.12-09°
Ärtsångare 15.4 16.4 13.4-89 (V) 16.1 22.1 7.12-86 (V)
Törnsångare 24.4 24.4 21.4-00° (V) 3.1 2.1 16.10-01° (V)
Trädgårdssångare 3.5 2.5 30.4-07° 9.1 11.1 18.11-07°
Grönsångare 17.4 17.4 14.4-09° 9.9 9.9 30.9-83°
Lövsångare 7.4 9.4 4.4-01/05/11 21.1 24.1 22.11-10°
Grå flugsnappare 2.5 1.5 27.4-07 (V) 8.1 7.1 6.11-88/92 (V)
Mindre flugsnappare 12.5 13.5 1.5-01°/12° 21.1 17.1 16.11-86
Svartvit flugsnappare 16.4 15.4 9.4-02° 2.1 29.9 10.11-96°
Pungmes 3.4 4.4 V 15.1 17.1 V
Sommargylling 8.5 7.5 3.5-87 18.8 18.8 6.9-78
Törnskata 30.4 30.4 23.4-96° 13.1 15.1 14.11-98°
Vinterhämpling 1.5 3.5 S 29.9 27.9 18.9-99 (S)
Rosenfink 9.5 8.5 1.5-84/00/02 13.9 12.9 1.11-87
Lappsparv 29.4 28.4 23.5-81 3.9 3.9 13.8-92
Snösparv 3.4 4.4 3.5-86 25.9 28.9 15.9-77/90
Ortolansparv 1.5 2.5 24.4-93/94 13.9 12.9 16.10-01°