Här nedan presenteras en sammanfattning av skånes fenologi för ett antal arter.

Medel och median som skrivs i tabellen är baserade på de senaste tio åren i dataserien.

För att se mer information om fenologin för en specifik art, klicka på artnamnet. Du får då bland annat se en visualisering av fenologisk data för perioden 1981-2020 samt utskrivna värden för median och medel för vår och höstfynd. Beroende på art kan det mest fenologiskt intressanta vara första vårfynd (t.ex. lövsångare) eller sista vårfynd (t.ex. snösparv). Grafernas titlar indikerar vad som avses. Extremfynd (fenologiska rekord) anges med information om datum, lokal och observatörer. För vissa arter är egentligen både första och sista vår- och höstfynd intressant (t.ex. passerar många nordligare arter Skåne under en begränsad tid vår och höst, och sommarfynd blir därmed ovanliga). Denna fenologiska information täcks inte av det numvarande materialet här.

Vad gäller vinterfynd gör vi en avvägning. Enstaka extrema vinterfynd (kan t.ex. röra skadade fåglar eller extrema "outliers") låter vi inte påverka fenologin. Att denna typ av fynd finns visas genom att ett V (eller S) dyker upp i samband med presenationen av extremfynd.

Om du hittar konstigheter så rapportera gärna detta till Tomas Svensson (lasertomas via gmail).

Några förklaringar:
V - vinterfynd finns
S - sommarfynd finns

Art Median vår Medel vår Extremdatum vår Median höst Medel höst Extremdatum höst
Årta 18 mars 20 mars 1 mars 2008 11 okt 12 okt 8 nov 2016
Vaktel 5 maj 5 maj 23 april 2011 5 sept 12 sept 23 okt 2016
Nattskärra 8 maj 8 maj 29 april 2009/2012 3 okt 7 okt 13 nov 2020
Tornseglare 29 april 30 april 19 april 1988 7 okt 13 okt 14 nov 1982
Gök 25 april 26 april 22 april 1994 29 sept 28 sept 1 nov 2010
Kornknarr 17 maj 16 maj 8 maj 2013/2020 5 aug 9 aug 29 sept 2020
Småfläckig sumphöna 19 april 21 april 2 april 2017 26 sept 26 sept 2 nov 2000
Skärfläcka 4 mars 4 mars 9 feb 2008 (V) 13 nov 13 nov 25 dec 1992 (V)
Större strandpipare 13 feb 14 feb 26 jan 2019 (V) 7 nov 8 nov 7 dec 1994 (V)
Mindre strandpipare 26 mars 27 mars 19 mars 1999 22 sept 22 sept 3 nov 2000
Småspov 2 april 1 april 22 mars 2004 30 sept 30 sept 29 okt 2006
Rödspov 21 mars 22 mars 8 mars 1997 (V) 2 nov 5 nov 14 dec 2009 (V)
Brushane 15 mars 15 mars 8 mars 2013/2015/2020 (V) 16 nov 16 nov 12 dec 1999 (V)
Myrsnäppa 13 maj 13 maj 10 maj 2008/2013 12 sept 12 sept 5 okt 1980
Spovsnäppa 10 maj 9 maj 29 april 2012 5 okt 7 okt 3 dec 1999
Mosnäppa 28 april 27 april 18 april 2018 12 sept 13 sept 30 sept 1996
Skärsnäppa 18 maj 17 maj 9 juni 1979 29 sept 28 sept 28 aug 1982
Småsnäppa 2 maj 30 april 15 mars 1988 14 okt 19 okt 22 nov 1987
Dubbelbeckasin 1 maj 1 maj 27 april 2001/2020 3 sept 11 sept 28 nov 2010
Smalnäbbad simsnäppa 26 maj 30 maj 12 maj 1974 19 sept 18 sept 10 okt 2003
Drillsnäppa 12 april 10 april 21 mars 1998/1999 (V) 31 okt 31 okt 5 dec 2014 (V)
Grönbena 16 april 14 april 8 april 1999/2004 (V) 9 okt 9 okt 4 nov 1990
Svartsnäppa 28 mars 28 mars 15 mars 2015 14 nov 14 nov 3 dec 2006 (V)
Gluttsnäppa 3 april 2 april 25 mars 2012 18 nov 19 nov 7 dec 1999
Skräntärna 2 april 1 april 19 mars 2016 22 sept 22 sept 4 okt 1975
Kentsk tärna 12 mars 11 mars 13 feb 2002/2020 (V) 3 nov 10 nov 9 dec 2020 (V)
Småtärna 11 april 10 april 30 mars 2010 15 sept 14 sept 2 okt 1996
Fisktärna 4 april 3 april 25 mars 2014 24 okt 25 okt 20 nov 1996
Silvertärna 7 april 7 april 31 mars 2017 26 okt 27 okt 4 dec 2011
Svarttärna 22 april 21 april 9 april 1978 27 sept 25 sept 5 nov 2008
Kustlabb 2 april 28 mars 3 mars 2019 28 okt 2 nov 27 nov 2002
Fiskgjuse 21 mars 21 mars 17 mars 1991 10 nov 6 nov 15 dec 2000
Bivråk 5 maj 4 maj 29 april 2019 10 okt 11 okt 22 nov 2005
Brun kärrhök 11 mars 11 mars 1 mars 2001/2008 (V) 7 nov 7 nov 5 dec 2006 (V)
Stäpphök 10 april 10 april 4 april 2018 14 okt 14 okt 3 nov 1998 (V)
Ängshök 27 april 27 april 18 april 2005/2007 15 sept 17 sept 19 okt 2011
Göktyta 12 april 12 april 3 april 2011 28 sept 25 sept 13 okt 1999
Aftonfalk 10 maj 5 maj 10 april 2014 16 sept 13 sept 14 nov 2009
Lärkfalk 17 april 18 april 13 april 2005/2006 10 okt 12 okt 9 nov 1978
Törnskata 30 april 30 april 23 april 1996 18 okt 19 okt 16 nov 2018
Sommargylling 7 maj 6 maj 3 maj 1987 20 aug 18 aug 6 sept 1978
Sidensvans 6 maj 4 maj 30 maj 1987 (S) 13 okt 12 okt 15 sept 2014
Pungmes 2 april 2 april 10 mars 1985 (V) 19 okt 19 okt 9 nov 1999 (V)
Berglärka 3 april 21 mars 2 maj 1998 10 okt 10 okt 25 sept 1993
Backsvala 5 april 5 april 25 mars 2014 23 okt 25 okt 19 nov 2020
Ladusvala 1 april 1 april 19 mars 1999 15 nov 13 nov 10 dec 2006
Hussvala 9 april 6 april 2 mars 2019 2 nov 3 nov 17 nov 2005
Grönsångare 17 april 17 april 12 april 2020 8 sept 10 sept 30 sept 1983
Lövsångare 7 april 7 april 4 april 2001/2005/2011 29 okt 31 okt 22 nov 2010
Sävsångare 18 april 18 april 12 april 2002/2016 2 okt 4 okt 4 nov 2000
Rörsångare 22 april 22 april 16 april 2005 17 okt 17 okt 6 nov 2002
Kärrsångare 8 maj 8 maj 4 maj 1999/2003 26 sept 26 sept 10 okt 2015/2017
Härmsångare 6 maj 4 maj 2 maj 2004/2009/2018/2020 7 sept 9 sept 2 okt 1981
Flodsångare 18 maj 18 maj 7 maj 2015 2 aug 31 juli 27 sept 2000
Vassångare 3 maj 6 maj 14 april 1981 30 juli 1 aug 17 sept 1983
Gräshoppsångare 26 april 26 april 23 april 2020 27 sept 27 sept 14 okt 2018
Trädgårdssångare 2 maj 2 maj 29 april 2020 5 okt 6 okt 18 nov 2007
Höksångare 26 maj 27 maj 9 maj 2001 26 aug 4 sept 1 dec 2009 (V)
Ärtsångare 15 april 14 april 10 april 2018 (V) 22 okt 25 okt 7 dec 1986 (V)
Törnsångare 23 april 23 april 19 april 2018 2 okt 4 okt 31 okt 2014 (V)
Ringtrast 4 april 4 april 23 mars 1985 (V?) 1 nov 2 nov 6 dec 2007 (V?)
Grå flugsnappare 30 april 29 april 22 april 2014 13 okt 12 okt 6 nov 1988/1992
Rödstjärnig blåhake 8 maj 8 maj 30 april 2012/2014 - - -
Vitstjärnig blåhake 13 april 16 april 3 april 2016 - - -
Blåhake - - - 6 okt 9 okt 23 nov 1997
Näktergal 28 april 27 april 23 april 2018 11 sept 12 sept 3 nov 1990
Mindre flugsnappare 6 maj 7 maj 1 maj 2001/2012 18 okt 18 okt 16 nov 1986
Svartvit flugsnappare 16 april 15 april 8 april 2020 6 okt 5 okt 12 nov 2013
Rödstjärt 8 april 8 april 5 april 2005/2016 29 okt 30 okt 22 nov 1974 (V)
Buskskvätta 17 april 16 april 12 april 1985/2016 (V) 22 okt 26 okt 9 dec 2006 (V?)
Stenskvätta 25 mars 26 mars 15 mars 1990 5 nov 5 nov 6 dec 2000 (V)
Gulärla flava 14 april 13 april 7 april 2010 - - -
Gulärla thunbergi 28 april 28 april 20 april 1995 - - -
Gulärla - - - 29 okt 30 okt 2 dec 2009 (V)
Fältpiplärka 27 april 26 april 13 april 1996/2004/2010 12 sept 12 sept 15 okt 2001
Trädpiplärka 9 april 10 april 4 april 2000/2018 26 okt 26 okt 8 dec 1974
Rödstrupig piplärka 7 maj 8 maj 1 maj 1986/1993/2011 (V) 13 okt 12 okt 31 okt 1997
Rosenfink 10 maj 9 maj 1 maj 1984/2000/2002 13 sept 21 sept 14 nov 2020
Vinterhämpling 5 maj 3 maj 20 maj 2011/2018 (S) 28 sept 26 sept 18 sept 1999
Lappsparv 23 april 23 april 23 maj 1981 7 sept 8 sept 13 aug 1992
Snösparv 1 april 4 april 3 maj 1986 4 okt 2 okt 14 sept 2020
Ortolansparv 1 maj 1 maj 24 april 1993/1994 10 sept 9 sept 16 okt 2001