Lappsparv
Blankettkrav, vår: 23.5
Blankettkrav, höst: 13.8

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 29.4 28.4 23.5-81 Vellinge ängar
Höst 3.9 3.9 13.8-92 Rönnen Lars G Nilsson


År
Vår
Höst
2000
22.4
26.8
2001
21.4
3.9
2002
23.4
3.9
2003
29.4
2.9
2004
9.5
4.9
2005
29.4
10.9
2006
29.4
25.8
2007
25.4
3.9
2008
2.5
30.8
2009
24.4
6.9
2010
19.4
3.9
2011
17.4
3.9
2012
2.5
10.9
År
Vår
Höst
2013
5.5
X
2014
2015
2016
2017