Törnskata
Blankettkrav, vår: 23.4
Blankettkrav, höst: 1.11

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 30.4 30.4 23.4-96° Skanörs ljung Tommy Holmgren
Höst 13.1 15.1 14.11-98° Ystads hamn Jesper Segergren, Tommy Holmgren m fl


År
Vår
Höst
2000
28.4
4.11
2001
30.4
2.11
2002
4.5
21.9
2003
5.5
17.1
2004
2.5
5.1
2005
30.4
23.1
2006
28.4
27.9
2007
5.5
13.1
2008
5.5
6.1
2009
25.4
24.1
2010
29.4
7.11
2011
30.4
22.1
2012
1.5
8.1
År
Vår
Höst
2013
30.4
X
2014
2015
2016
2017