Sommargylling
Blankettkrav, vår: 3.5
Blankettkrav, höst: 6.9

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 8.5 7.5 3.5-87 Glimminge plantering Ulf Ståhle
Höst 18.8 18.8 6.9-78 Nabben, Falsterbo Erik Mølgaard


År
Vår
Höst
2000
7.5
27.8
2001
6.5
10.8
2002
9.5
17.8
2003
10.5
20.8
2004
8.5
18.8
2005
11.5
20.8
2006
9.5
25.8
2007
6.5
13.8
2008
9.5
17.8
2009
8.5
23.8
2010
9.5
15.8
2011
10.5
22.8
2012
4.5
11.8
År
Vår
Höst
2013
4.5
X
2014
2015
2016
2017