Svartvit flugsnappare
Blankettkrav, vår: 9.4
Blankettkrav, höst: 1.11

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 16.4 15.4 9.4-02° Falsterbo fyr Göran Walinder
Höst 2.1 29.9 10.11-96° Ängelholms kronoskog Rolf Helmersson


År
Vår
Höst
2000
16.4
16.9
2001
25.4
24.1
2002
9.4
14.9
2003
21.4
8.1
2004
16.4
23.9
2005
16.4
2.1
2006
13.4
28.9
2007
16.4
3.1
2008
17.4
4.1
2009
13.4
19.9
2010
14.4
10.1
2011
16.4
17.9
2012
15.4
6.1
År
Vår
Höst
2013
16.4
X
2014
2015
2016
2017