Lövsångare
Blankettkrav, vår: 4.4
Blankettkrav, höst: 1.11

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 7.4 9.4 4.4-01/05/11 Isternäset/Utvälinge/Falsterbo fyr & Krankesjön Roine Strandberg/Ann-Louise Tibermo/Falsterbo Fågelstn & Nils Kjellén
Höst 21.1 24.1 22.11-10° Morfarshamn, Skillinge Jörgen Bernsmo


År
Vår
Höst
2000
12.4
28.1
2001
4.4
24.1
2002
X
19.1
2003
7.4
5.11
2004
11.4
15.1
2005
4.4
15.1
2006
15.4
15.1
2007
7.4
21.1
2008
13.4
24.1
2009
7.4
8.1
2010
7.4
22.11
2011
4.4
19.11
2012
8.4
23.1
År
Vår
Höst
2013
15.4
X
2014
2015
2016
2017