Trädgårdssångare
Blankettkrav, vår: 30.4
Blankettkrav, höst: 1.11

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 3.5 2.5 30.4-07° Flera lokaler Flera observatörer
Höst 9.10 11.10 18.11-07° Morfarshamn, Skillinge Jesper Segergren, Björn Ander


År
Vår
Höst
2000
X
5.10
2001
6.5
20.10
2002
3.5
2.11
2003
1.5
5.10
2004
X
30.9
2005
X
12.10
2006
4.5
9.10
2007
30.4
18.11
2008
1.5
30.10
2009
1.5
18.9
2010
5.5
10.10
2011
4.5
1.10
2012
2.5
3.10
År
Vår
Höst
2013
5.5
X