Höksångare
Blankettkrav, vår: 9.5
Blankettkrav, höst: 1.9

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 15.5 17.5 9.5-01° Ravlunda skjutfält Nils Kjellén
Höst 21.9 18.9 1.12-09° Höganäs reningsverk Thomas Svanberg, Alf Petersson m.fl.


År
Vår
Höst
2000
14.5
19.8
2001
9.5
1.9
2002
18.5
22.8
2003
15.5
28.7
2004
16.5
5.1
2005
14.5
21.9
2006
14.5
11.9
2007
11.5
19.8
2008
17.5
25.8
2009
13.5
1.12
2010
19.5
9.1
2011
15.5
23.9
2012
23.5
26.7
År
Vår
Höst
2013
1.6
X
2014
2015
2016
2017