Härmsångare
Blankettkrav, vår: 2.5
Blankettkrav, höst: 1.1

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 4.5 4.5 2.5-04/09° Kullens fyr/Bingsmarken Mats Peterz/Peter Spetz, Bo Petersson m.fl.
Höst 7.9 8.9 2.10-81° Hylkan, Brantevik Magnus Ullman, Anders Jönsson


År
Vår
Höst
2000
5.5
10.9
2001
6.5
14.9
2002
6.5
2.9
2003
5.5
7.9
2004
2.5
4.9
2005
9.5
13.9
2006
4.5
12.9
2007
3.5
5.9
2008
7.5
7.9
2009
2.5
8.9
2010
5.5
5.9
2011
6.5
3.9
2012
3.5
22.9
År
Vår
Höst
2013
6.5
X
2014
2015
2016
2017