Kärrsångare
Blankettkrav, vår: 4.5
Blankettkrav, höst: 1.1

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 8.5 8.5 4.5-99°/03 Spillepeng/Furuhus mosse Magnus & Mattias Ullman/Paul Axelsson
Höst 25.9 26.9 9.10-10° Bingsmarken Bo Petersson


År
Vår
Höst
2000
5.5
17.9
2001
6.5
4.1
2002
12.5
2.1
2003
4.5
17.9
2004
6.5
20.9
2005
8.5
26.9
2006
8.5
4.1
2007
6.5
2.1
2008
9.5
17.9
2009
9.5
25.9
2010
9.5
9.1
2011
9.5
25.9
2012
11.5
16.9
År
Vår
Höst
2013
8.5
X
2014
2015
2016
2017