Vassångare
Blankettkrav, vår: 14.4
Blankettkrav, höst: 1.8

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 4.5 7.5 14.4-81 Krankesjön PA
Höst 31.7 26.7 17.9-83° Flommen Falsterbo Fågelstation


År
Vår
Höst
2000
22.4
18.6
2001
26.4
28.6
2002
7.5
23.6
2003
5.5
5.7
2004
4.5
2.8
2005
6.5
30.6
2006
4.6
1.7
2007
6.5
14.8
2008
4.5
29.7
2009
30.4
X
2010
5.5
20.8
2011
23.4
X
2012
18.5
X
År
Vår
Höst
2013
4.5
X
2014
2015
2016
2017