Gräshoppsångare
Blankettkrav, vår: 24.4
Blankettkrav, höst: 1.1

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 25.4 26.4 24.4-96°/09 Krankesjön/Klosterviken Bertil Svensson, Anders Jönsson m.fl./Thomas Franzén
Höst 29.9 26.9 6.10-09° Bingsmarken Bo Petersson, Peter Spetz


År
Vår
Höst
2000
25.4
23.9
2001
1.5
28.9
2002
2.5
5.1
2003
29.4
30.9
2004
2.5
2.1
2005
25.4
25.9
2006
4.5
30.9
2007
25.4
22.9
2008
25.4
29.9
2009
24.4
6.1
2010
25.4
26.9
2011
26.4
9.9
2012
27.4
3.1
År
Vår
Höst
2013
25.4
X
2014
2015
2016
2017