Stenskvätta
Blankettkrav, vår: 15.3
Blankettkrav, höst: 1.12

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 29.3 29.3 15.3-90 (V) Helsingborg Peter Bjurenståhl
Höst 5.11 3.11 V


År
Vår
Höst
2000
27.3
6.12
2001
1.4
27.1
2002
27.3
18.11
2003
25.3
2.11
2004
28.3
31.1
2005
24.3
10.11
2006
28.3
5.11
2007
30.3
X
2008
30.3
5.11
2009
30.3
1.11
2010
25.3
6.11
2011
30.3
5.11
2012
25.3
27.1
År
Vår
Höst
2013
9.4
X
2014
2015
2016
2017