Buskskvätta
Blankettkrav, vår: 12.4
Blankettkrav, höst: 1.11

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 18.4 17.4 12.4-85 Stensoffa Lars Rydgren
Höst 21.1 22.1 9.12-06° Husie mosse Johan Fagefors


År
Vår
Höst
2000
16.4
27.1
2001
27.4
14.1
2002
22.4
1.1
2003
21.4
23.1
2004
19.4
21.11
2005
15.4
21.1
2006
20.4
9.12
2007
16.4
4.9
2008
19.4
9.1
2009
13.4
20.1
2010
18.4
22.1
2011
18.4
13.1
2012
20.4
21.1
År
Vår
Höst
2013
17.4
X
2014
2015
2016
2017