Rödstrupig piplärka
Blankettkrav, vår: 1.5
Blankettkrav, höst: 31.1

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 7.5 6.5 1.5-93/11° Farhult/Löddesnäs Johan Stenlund/Lars Nilsson, Oscar Danielsson, Jonas Rosqvist
Höst 16.1 16.1 31.10-97° Nabben Alexander Hellquist


År
Vår
Höst
2000
13.5
22.1
2001
8.5
14.1
2002
8.5
20.1
2003
11.5
13.1
2004
7.5
16.1
2005
X
29.1
2006
7.5
10.1
2007
5.5
18.1
2008
4.5
15.1
2009
8.5
13.1
2010
9.5
20.1
2011
1.5
5.1
2012
7.5
21.1
År
Vår
Höst
2013
6.5
X
2014
2015
2016
2017