Göktyta
Blankettkrav, vår: 3.4
Blankettkrav, höst: 13.1

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 16.4 14.4 3.4-11° Gamla kyrkogården, Malmö John Beal, Johan Fagefors m.fl.
Höst 29.9 27.9 13.10-99 Stenshuvud Mattias Ullman


År
Vår
Höst
2000
23.4
15.9
2001
22.4
26.9
2002
26.4
5.1
2003
24.4
1.1
2004
17.4
29.9
2005
16.4
1.1
2006
21.4
1.1
2007
15.4
23.9
2008
18.4
27.9
2009
12.4
11.9
2010
19.4
11.1
2011
3.4
22.9
2012
10.4
2.1
År
Vår
Höst
2013
16.4
X
2014
2015
2016
2017