Tornseglare
Blankettkrav, vår: 19.4
Blankettkrav, höst: 1.11

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 29.4 29.4 19.4-88° Torekov NN
Höst 7.1 16.1 14.11-82 Vombsjön Björn Aksell, Lars Jonsson


År
Vår
Höst
2000
25.4
12.11
2001
29.4
29.1
2002
1.5
19.9
2003
29.4
21.9
2004
29.4
20.1
2005
30.4
10.11
2006
1.5
28.1
2007
28.4
4.1
2008
30.4
8.11
2009
28.4
30.9
2010
30.4
2.1
2011
7.5
7.1
2012
26.4
3.1
År
Vår
Höst
2013
26.4
X
2014
2015
2016
2017