Svarttärna
Blankettkrav, vår: 9.4
Blankettkrav, höst: 1.11

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 25.4 24.4 9.4-78
Höst 30.9 2.1 5.11-08° Gislövsläge Erik Nordström


År
Vår
Höst
2000
23.4
14.9
2001
26.4
17.1
2002
25.4
21.9
2003
27.4
23.9
2004
19.4
23.9
2005
28.4
5.1
2006
25.4
2.1
2007
21.4
26.9
2008
25.4
5.11
2009
27.4
1.1
2010
26.4
25.9
2011
21.4
20.9
2012
25.4
30.9
År
Vår
Höst
2013
25.4
X
2014
2015
2016
2017