Småtärna
Blankettkrav, vår: 30.3
Blankettkrav, höst: 1.1

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 10.4 9.4 30.3-10° Nabben, Falsterbo Lars Samuelson, Anders Kjellsson, Tommy Holmgren
Höst 19.9 19.9 2.10-78


År
Vår
Höst
2000
14.4
11.9
2001
7.4
7.9
2002
4.4
16.9
2003
11.4
24.9
2004
7.4
29.9
2005
6.4
17.9
2006
14.4
16.9
2007
14.4
29.9
2008
12.4
14.9
2009
12.4
19.9
2010
30.3
19.9
2011
9.4
17.9
2012
9.4
19.9
År
Vår
Höst
2013
13.4
X
2014
2015
2016
2017