Bivråk
Blankettkrav, vår: 1.5
Blankettkrav, höst: 1.11

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 5.5 4.5 1.5 06/07 Nyhamnsläge/Lomma Alf Petersson/Lars Nilsson
Höst 14.1 18.1 22.11-05° Tryde, Tomelilla Östen Wahlgren


År
Vår
Höst
2000
6.5
12.1
2001
2.5
14.1
2002
5.5
5.1
2003
3.5
12.1
2004
2.5
20.1
2005
5.5
22.11
2006
1.5
19.1
2007
1.5
13.1
2008
2.5
11.1
2009
2.5
14.1
2010
2.5
16.1
2011
6.5
9.1
2012
6.5
8.1
År
Vår
Höst
2013
5.5
X
2014
7.5
2015
3.5
2016
5.5
2017
9.5