Grönbena
Blankettkrav, vår: vid behov
Blankettkrav, höst: 1.11

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 16.4 14.4 8.4-99°/04°(V) Åkerslund, Ängelholm/Torupa flo Rolf Helmersson/Dan Hammarlund
Höst 13.1 13.1 4.11-90 (V) Arlövs ängar Kenneth Bengtsson


År
Vår
Höst
2000
13.4
7.9
2001
21.4
10.1
2002
19.4
9.1
2003
13.4
26.9
2004
8.4
13.1
2005
16.4
18.1
2006
15.4
21.1
2007
16.4
11.1
2008
17.4
29.9
2009
9.4
18.1
2010
19.4
3.1
2011
16.4
1.11
2012
13.4
5.1
År
Vår
Höst
2013
16.4
X
2014
2015
2016
2017