Skogssnäppa
Blankettkrav, vår: vid behov
Blankettkrav, höst: vid behov

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 18.3 18.3 V
Höst 18.1 18.1 V


År
Vår
Höst
2000
19.3
17.12
2001
11.3
27.1
2002
12.3
5.1
2003
23.3
16.11
2004
14.3
28.9
2005
20.3
18.11
2006
27.3
1.1
2007
11.3
23.9
2008
8.3
2.11
2009
10.3
18.1
2010
20.3
18.1
2011
20.3
13.11
2012
17.3
8.1
År
Vår
Höst
2013
3.4
X
2014
2015
2016
2017