Svartsnäppa
Blankettkrav, vår: 25.3
Blankettkrav, höst: 1.12

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 30.3 28.3 17.3-04° Sjötorp, Krankesjön Bertil Svensson, Sören Svensson, Ingrid Elm
Höst 12.11 14.11 V


År
Vår
Höst
2000
6.4
18.11
2001
5.4
24.11
2002
9.4
5.11
2003
11.4
16.11
2004
17.3
7.11
2005
22.3
22.11
2006
31.3
3.12
2007
1.4
12.11
2008
5.4
7.11
2009
3.4
21.11
2010
28.3
1.11
2011
29.3
X
2012
22.3
12.11
År
Vår
Höst
2013
7.4
X
2014
2015
2016
2017