Småspov
Blankettkrav, vår: 5.4
Blankettkrav, höst: 10.1

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 6.4 5.4 22.3-04° Inre Foteviken Ola Svensson, Henrik Pihlemark
Höst 24.9 27.9 29.10-06° Kullens fyr Alf Petersson


År
Vår
Höst
2000
14.4
2.1
2001
14.4
14.9
2002
13.4
24.9
2003
17.4
14.1
2004
22.3
24.9
2005
5.4
24.9
2006
10.4
29.1
2007
15.4
23.9
2008
12.4
18.9
2009
5.4
2.1
2010
8.4
25.9
2011
2.4
24.9
2012
7.4
21.9
År
Vår
Höst
2013
28.3
X
2014
2015
2016
2017