Rödspov
Blankettkrav, vår: 8.3
Blankettkrav, höst: 1.9

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 22.3 22.3 8.3-97 (V) Håslövs ängar Stig-Arne Svensson, Leif Klinteroth
Höst 13.11 6.11 V


År
Vår
Höst
2000
13.3
19.9
2001
13.3
20.1
2002
18.3
7.11
2003
24.3
16.11
2004
18.3
20.1
2005
22.3
13.11
2006
29.3
X
2007
26.3
29.11
2008
15.3
X
2009
22.3
14.12
2010
18.3
24.1
2011
22.3
11.12
2012
17.3
31.8
År
Vår
Höst
2013
8.4
X
2014
2015
2016
2017