Dubbelbeckasin
Blankettkrav, vår: 30.4 ej spel
Blankettkrav, höst: samtliga

Nedan presenteras mediandatum, medeldatum samt extremdatum för arten. Där kan du också se vem eller vilka observatörer som står för extremfynden. Vidare presenteras varje års fenologifynd i datum.

Median (10 år) Medel (10 år) Extremdatum Lokal Observatör(er)
Vår 2.5 2.5 27.4-01° Håslövs ängar Roine Strandberg
Höst 16.1 11.1 28.11-10° Ingelsträde Johan Stenlund


År
Vår
Höst
2000
30.4
27.9
2001
27.4
15.9
2002
5.5
2.1
2003
30.4
16.9
2004
4.5
16.1
2005
3.5
16.1
2006
3.5
23.9
2007
2.5
20.1
2008
3.5
18.1
2009
2.5
3.1
2010
2.5
28.11
2011
4.5
11.9
2012
30.4
28.9
År
Vår
Höst
2013
1.5
X
2014
2015
2016
2017